Tag Archives: haccın farzları

Haccın Edasının Şartları

Kendisine hac farz olan kimsenin bu farzı bizzat eda edebilmesi için gereken şartlara “Haccın edasının şartları” denir. Bu şartlar genel hatlarıyla şunlardır: a. Sağlıklı olmak Hac yapmakla mükellef kişinin sıhhatinin buna elverişli olması lazımdır. Aksi halde üzerine hac farz olan bir kimsenin, fiilen haccetmeye mani bir hastalık ve sakatlığı bulunursa yerine vekil göndermesi veya bunu… Read More »

Haccın Vacipleri

Haccın rükün ve şartlarının yanında bir de vacip olan menasik vardır. Bunların terki ile hac geçersiz olmaz. Fakat mazeretsiz terk edilmeleri tahrimen mekruhtur. Meşru bir mazeret olmadan terk edilen vacipler veya vaktinde eda edilemeyen vacipler için de ceza gerekir. Haccın vacipleri, aslî ve fer’î olmak üzere ikiye ayrılır. Aslî Vacipler: Safa-Merve tepeleri arasında sa’y, Müzdelife’de… Read More »

Haccın Tarifi ve Önemi

Hac; kasdetme ve yönelme mânâlarına gelir. Ancak onu, mutlak kasd ve mücerret yöneliş mânâlarına hamletmek de doğru değildir. Hac, hususî bir zaman diliminde, hususî bir kısım yerleri, yine bir kısım hususî usullerle ziyaret etmeğe denir ki; senenin belli günlerinde, hac niyetiyle ihrama girip, Arafat’ta vakfede bulunmak ve Kâbe’yi tavaf etmekten ibaret sayılmıştır. İhram haccın şartı,… Read More »

Haccın Sünnetleri Nedir?

Haccın on beş sünneti vardır: 1. İhrama girmek, Mekke’ye girmek, Arafat’ta vakfe, Müzdelife’de vakfe, Mina’da kalınan günlerde şeytan taşlama, ziyaret tavafı ve veda tavafı için boy abdesti almak. 2. Kudüm tavafı (Mekke’ye ilk gelişte yapılan tavaf). 3. Remel (Tavafın ilk üç turunda kısa adımlarla ve omuzlan silkeleyerek hızlı ve çalımlı bir şekilde yürümek). 4. Tavaf… Read More »

Haccın Vacibleri Nedir?

Haccın beş vacibi vardır: 1) Gece yarısını geçinceye kadar Müzdelife’de gecelemek. 2) Mina’da gecelemek. 3) Şeytan taşlamak (Remy-i cimâr). 4) Saçı tıraş etmek (veya kısaltmak). 5) Veda tavafını yapmak. Bunlardan birini terk eden kişi, eksiği koyun kurban ederek giderir. Nitekim namazın farzlarını/vâciblerini terk etmek konusunda da namazın eksiğinin sehiv secdesi ile giderileceğini söylemiştik.

Haccın Rükünleri Nedir?

Hac, ancak cinsel ilişkiye girilirse veya cinsel anlamda bir yakınlaşma sonucu boşalma gerçekleşirse geçersiz olur. Haccın dört rüknü vardır: İ) İhram 2) Vakfe 3) Ziyaret tavâfı 4) Sa‘y Şeyhten nakledilen bir görüşe göre haccın rükünleri ikidir: Arafat’ta vakfe, Beytullah’ı tavaf. Ancak doğrusu önceki görüştür. Bu rükünlerden birini terk ederse haccı eksik olur. Onu ya o… Read More »

Haccın Yükümlülük Şartları Nelerdir?

Kişi, hac ibadeti için gereken şartları sağlayınca derhal hac ve umre ibadetlerini yerine getirmesi gerekir. Haccın şartları şunlardır: • Müslüman olmak. • Özgür olmak. • Aklî dengesi yerinde olmak. • Yol azığına ve bineğe sahip olmak. • Hac yolunda yolculuğu engelleyecek bir düşman bulunmamak. • Yolculuk edebilir durumda olmak. Yolculuk edebilir durumda olmak, hac ibadetini… Read More »