Haccın Şartlarından Müslüman Olmak

By | 10 Nisan 2014

Haccın şartlarından müslüman olmakHaccın şartlarından müslüman olmak önemli bir mevzudur.Bu konuyu bilmek ve anlamak gerekir.Bunun için Haccın şartlarından müslüman olmak meselesini şöyle açıklayabiliriz;

Kâfirler îmânın teferruatıyla muhatap değil­lerdir. Bir kâfir haccetse, sonra da Müslüman olsa, farz hac yapmak onun üzerine vâcib olur. Küfür halinde yapmış olduğu hacca itibar edilmez.

Hacı olmak için müslüman olmak şarttır.Yani bir bedevi Müslüman olmadan önce hac yaparsa, Müslüman olduktan sonra yeniden farz hac yapması gerekir. Çünkü hac ibâdettir. Kâfir ise ibâdete ehil değildir. Bu yazdıklarımız, kâfir hakkında haccın dünyevî hükmüdür.

Bize göre âhiret hükümleri hakkında da kâ­fir olan kişi üzerine hac yoktur. Öyle ki bir kâfir, haccı terkettiğinden dolayı âhirette hesaba çekil­meyecektir.

Haccın şartlarından müslüman olmak ile ilgili meselenin aslı şudur; bize göre kâfirler ibâ­detlerle muhatap değillerdir.Çünkü hac bir ibâdettir. Kâfir ise ibâ­deti eda etmeye ehil değildir. “Kâfir İslâmî kabul ederse, haccı edaya kadir olur” yorumuyla, haccı kâfire vâcib kılmaya hiç bir yol yoktur. Böyle bir yorum doğru da değildir.