Zekât ile İlgili Sorular – 9

By | 30 Eylül 2014

zekat-ile-ilgili-sorular1. Zekât kimlere verilir?

Zekât verilecek kimseler şunlardır:

• Fakirler. (Nisap miktarı mala sahip olmayanlar).
• Miskinler. (Fakirlerden daha düşkün, hiçbir şeyi olmayanlar).
• Zekât toplama görevlileri (Bu hizmet için ücret almıyorlarsa).
• Köleler veya savaş esirleri.

• Borçlular.

• Allah yolunda olanlar.
• Yolda kalmış olanlar. Memleketinden uzak kalıp parası tükenmiş olanlar. (Ancak bunlara ihtiyaçları kadar zekât verilir).
• Kalpleri İslam dinine ısındırmak istenenler.

2. Zekâtta muteber olan hangi fakirlere vermektir?

Zekâtta muteber olan malın bulunduğu (malın kazanıldığı) yerin fakirleridir. Malın sahibi bir yerde, malı başka yerde olsa bütün rivayetlere göre, malm zekâtı bulunduğu yerde taksim edilir.

Sadaka-ı fıtır da ise sadakayı verenin bulunduğu yer itibara alınır.

3. Taharri (araştırma) ile zekâtım veren kimse isabet etmez ise durum nedir?

Bir kimse zekâtını vermek için araştırma yapsa ve başkaları da o kimsenin zekât almaya müstehak fakir olduğunu haber verse o adam da zekâtını o kişiye verse, fakat daha sonra o kimsenin zengin olduğu anlaşılsa bu durumda verilen zekât caizdir. Ancak, zengin olduğu halde alan kimsenin aldığı zekât helal midir, helal değil midir? Konusu ihtilaflı olmakla beraber bazılarına göre helal değildir, o şahsın günahtan kurtulmak için aldığı kimseye geri vermesi gerekir demişlerdir.