Zekât ile İlgili Sorular – 5

By | 29 Eylül 2014

zekat-ile-ilgili-sorular1. İnkar edilen borca ait senet varsa zekâtı gerekir mi?

İnkar edilen borç ve zoraki alman mal, üzerine beyyineleri, şahitleri, senetleri veya benzeri vesikaları yoksa veya bunlar sağlam ve adil değilse, mâl-i zımâr’dan yani tahsili mümkün olmayan alacaktan sayılır ve zekâtını vermek farz değildir. Ve fakat; bunların beyyineleri, şahitleri veya senetleri varsa sağlam ve adilse, zekâtlarını vermek farz olur.

2. Borcunu itiraf eden ve fakat ödeyemeyen kimsenin üzerindeki alacağın zekâtı gerekir mi?

Eğer kadı, bu alacağı biliyorsa bu alacağın geçmiş senelere ait zekâtının da verilmesi farz olur. Borçlu olan kimse borcunu ikrar ediyorsa bu alacağın zekâtını vermek farzdır.

3. Farkında olmadan fazla verilen zekât?

Bir kimsenin dört yüz dirhemi olsa, bunu beş yüz dirhem zannederek beş yüz dirhemlik zekât verse; sonradan da durumu fark etse, bu kimse, vermiş olduğu fazlalığı, gelecek yılın zekâtına mahsup edebilir.

4. Altın ve gümüş gibi mallarda, nisap olma bakımından, ağırlığına mı, değerine mi itibar edilir?

Altın ve gümüş gibi mallarda, nisap olma yönünden, değerine değil, ağırlığına itibar edilir. Mesela; bir gümüş eşyanın ağırlığı yüz elli dirhem gelse, fakat kıymeti iki yüz dirhemden az olsa buna zekât düşmez.

5. Ticaret için olmayan evlerden, dükkanlardan, nakil vasıtalarından zekât gerekir mi?

Ticaret için olmayan evlerden ve dükkânlardan, nakil vasıtalarından zekât vermek gerekmez. Ancak bunların kira bedelleri birikir ve nisaba ulaşırsa ve üzerinden de bir yıl geçerse bunların zekâtını vermek farz olur.