Tag Archives: tptnkrnkrklm1

El-Baki

El-Baki, ebedî olan, varlığının sonu olmayan demektir. Enbiyâ sûresi (21), 35: “Her nefis ölümü tadacaktır. Biz, sizi şer ve hayırla imtihan olmak üzere deneriz. Hepiniz de sonunda Bize döndürüleceksiniz.”Allah (cc), insanı yaratmış, onu ölümlü kılmıştır. İnsanoğluna bir ömür takdir edilmiş ve hiç kimseye de bu ömür çizgisini aşabilme yetkisi verilmemiştir. Kimse, ömrünü 1 dakika uzatma, ya… Read More »

El-Bedi

El-Bedi “Eşi ve benzeri olmayan.” “Örneksiz olarak yaratan.” “(Allah), gökleri ve yeri yoktan (örneksiz) yaratandır. O, bir işin olmasını murat etti mi, ona yalnız ‘ol’ der, o da oluverir.” (Bakara Sûresi, 2/117)   Bedi’ ismi, Allah’ın zâtında ve sıfatlarında misilsiz ve benzersiz olduğunu ifade eder ve ‘Muhalefetü’n-lil-havadis’ sıfatına dayanır. Yani O’nun yaratmasıyla sonradan varlık sahasında boy gösteren hiçbir varlık,… Read More »

El-Câmi

El Cami Allah’ın Kuran’ı Kerim’de geçen 99 esmasından biridir. El Cami isminin anlamı nedir? Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabilen, kıyamet gününde de mahlukatı toplayabilecek olan anlamını taşır. Kendi emsalleriyle, zıt olanları birleştirendir. El Cami isminin faziletleri nedir? Bu ismin zikir saati müşteri, zikir günü Perşembe, zikir sayısı ise 144 adettir. Bu ismi zikir… Read More »

El-Afüvv

El-Afüvv  Yok etmek, gidermek, fazlalık, artık, çoğalmak, temiz ve helal mal anlamlarına gelen AFV masdarından mübalağa ifade eden bir isimdir. Allah Teâlâ hakkında kullanıldığında affeden, günahları bağışlayan, cezalarını kaldıran demek olur. Cenab-ı Hakk kullarına karşı affedicidir. Genel olarak bu isim (afüvv) günahkâr kullarla ilgi kurularak düşünülmüştür. Asılda Allah Teâlâ insanlardan suç işleyenlere karşı değil insan olma… Read More »

El-Berr

El-Berr BİRR: Geniş, bol hayır (iyilik) manasında isim olur. Hayırda bol olmak, hayrı geniş olmak, geniş olmak manasında da masdar olur. Asılda geniş feza, uçsuz bucaksız uzay anlamındaki ber kelimesindendir. Bol bol iyilik etmek, geniş iyilik demektir.  Birr ile hayır arasındaki fark. Hayır mutlak anlamda faydadır, başkasına faydası dokunmaktır. Ne şekilde olduğu, yapıldığı önemli değildir. Sehven… Read More »

El-Batın

El-Batın;Mahlukatın nazarlarından gizlenen, her şeyin iç yüzünden haberdar olan. Ebced değeri ve zikir saati: EL-BATIN isminin zikri(62) adettir.Zikir saati AY; zikir günü Pazartesi‘dir.Büyük ebced değeri hesaplanarak zikri de, uygun görülmüştür.Bu takdirde (62×62=3844) olur. Özellikleri ve bazı faydaları: EL-BATIN ismini vird edinip zikrine devam eden kimseye kısa zamanda ilahi keşifler açılır.Kalbi nurlarla dolar,gönül gözü ile çok… Read More »

El-Ahir

El-Ahir varlığının sonu olmayan, tüm varlıkların hayatı son bulsa da varlığı daimi olan, demektir. Kâinatı seyreden insan, kusursuz bir planla tasarlanmış uzayın, her biri, kendisi için özel planlanmış yörüngelerde dönen gezegenlerin, eksen eğimi 1 derece farklı olsa, her şeyi yakıp kavuracak bir güneşin etrafında dönen dünyanın ve yıldızların, hep yaratılmış olduğunu, her birinin bir ömrü… Read More »

El-Evvel

El-Evvel Bütün eşyadan önce var olan demektir. Ebced değeri ve zikir saati:EL-EVVEL isminin zikri (37) adettir.Zikir saati Güneş, El-Evvel günü Pazar’dır.Büyük ebcede göre hesaplanıp (37×37=1369) olarak okunması da tavsiye edilmektedir. Özellikleri ve bazı faydaları: EL-EVVEL ismini her gün veya her namazdan sonra (37) kere zikreden kimse,Cenab-ı Hak tarafından bütün istek ve ihtiyaçlarına kavuşturur.Duası kabul olur. Esaslarına… Read More »

El-Ehad

El-Ehad “Benzeri olmayan tek” anlamına gelen “el-Vâhid” İsm-i Şerifi Kur’an-ı Kerim’de 21 defa tekrarlanmıştır. “el-Ehad” ismi ise ihlas suresinde bir defa geçmiştir. Dünya yaratıldığı günden beri geceyle gündüzün 365 günde saniye ve salise şaşmadan ardarda gelmeleri gülün gül vermesi, arının bal vermesi Allah’ın (CC) tek olduğunu gösterir. “Eğer göklerde ve yerde Allah’tan(CC)  başka ilahlar olsaydı ikisinin de düzeni bozulurdu.”[1]… Read More »

El-Bais

El-Bais Asılda BA’S herhangi bir nesneyi belirlenmiş bir yere harekete geçirmek, yönlendirmek manasınadır. Diğer söz konusu manalar hep bu manadan doğmuştur. İlgili olduğu nesneye göre manası da değişik olur. Buna göre de iki nevî olur;1-Beşerîdir; Deveyi harekete geçirmek, bir adamı bir yere göndermek gibi,2-İlâhîdir; Bu da iki türlüdür;a)Yoktan eşyayı var etmek gibi. Bu Cenab-ı Hâlik… Read More »