Tag Archives: esmaül hüsna faziletleri

Esmaül Hüsna Faziletleri Nelerdir ?

Allah’ın en güzel isimlerinden oluşan Esmaül Hüsna faziletleride çok büyük olan dualar arasındandır aynı zamanda. Esmaül Hüsna faziletine erişebilmek için Esmaül Hüsna isimlerinin anlamlarını öğrenmemiz gerekmektedir. Bundan sonrada her ne sıkıntımız var ise o esmaül Hüsna ile Allah’tan yardım istemeli, dua etmeliyiz. Bu duruma şöyle bir örnek verebiliriz. Diyelim ki hasta biri var. Şifa bulmak… Read More »

Allah’ın İsimlerinin Anlamı -9

EL ĞANİYY: Gani Çok zengin ve herşeyden müstağni Günde Zikir Sayısı: 1060 Büyük servet ve geniş rızık okunur. Ya Ğaniyy ismini zikreden; maddi ve manevi zenginliğe ulaşır, hiç bir şeye muhtaç olmaz. Zenginlerden olur. EL MUĞNİ: Muğni Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur. Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, maişesi geniş olur. Her gün zöhre… Read More »

Allah’ın İsimlerinin Anlamı -8

ELVÂLÎ: Vali Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden Günde Zikir Sayısı: 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi için Ya Vali ismini zikreden çeşitli afetlerden muhafaza olur. Makam ve mevkisi yükselir. Emrindeki herkes ondan korkar ve itaat eder. Emir ve istekleri yerine getirilir. Gece ve gündüz 10000 defa okuyan veli kullar merte¬besine yükselir.… Read More »

Allah’ın İsimlerinin Anlamı -7

ES SAMED: Samed İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci günde 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak Ya Samed ismini zikreden kişi; yeme, içme, giyim, kuşam gibi zaruri ihtiyaçların temininde kimseye muhtaç olmaz, zorluk çekmez. Azlığından veya çokluğundan dolayı elem ve keder duymaz. İrfan sahibi olur. Ya Samed ismini 520 defa okuyan açlık hissi duymaz. 100 Defa okuyan… Read More »

Allah’ın İsimlerinin Anlamı -6

EL METÎN: Metin Çok Sağlam günde 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için okunur.Ya Metin ismini hergün 500 defa zöhre saatinde okuyanlar; fakirlikten, hırstan, zulümden, kötü ahlaktan kurtulur. Zayıflığa düşmezler. Maddi ve manevi kuvvete ererler. Bir ay süreyle günde 1000 defa okuyanlar bazı sır¬lara vakıf olurlar. Kötü işlerle uğraşan kişinin, o huylarından vazgeçmesi için; Ya Kaviyy… Read More »

Allah’ın İsimlerinin Anlamı -5

ER RAKÎB: Rakib Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden günde 312 Her işte Allah’ın koruması altında olmak için okunur.Ya Rakib ismini okuyanlar yitiğini bulur, başına gelecek bela ve musi¬betlerden korunur. Allah’ın himayesine girer. Sabah namazının ardından 612 defa Ya Rakib ismini zikreden Allah’ın himayesine girer. 40gün oruç tutup hergün 4440 defa Ya Rakib ismini okuyan bazı sırlara… Read More »

Allah’ın İsimlerinin Anlamı -4

EL AZİM: Azim Çok Azametli günde 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için Ya Azim ismini zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır. ELGÂFÛR: Gafur Affı ve mağfireti pek çok günde 1286 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için okunur. Ya… Read More »

Allah’ın İsimlerinin Anlamı -3

EL FETTÂH: Fettâh Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran günde 489 Maddi manevi hayırlar için okunur.Ya Fettah isminin zikrine devam edene Allah hayır ve bereket ihsan eda Darlık ve sıkıntı çekmez. Okuyanın kalbi nurlanır, işleri kolaylaşır. Makam ve mertebesi yükselir, kimseye muhtaç olmaz. Sabah namazları ardından sağ elini kalbine koyarak 71 defa okuyanın kalbi temizlenir. Ya tarken… Read More »

Allah’ın İsimlerinin Anlamı -2

ELAZÎZ: Aziz Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip günde 94 Düşmanlara galip gelmek için okunur.Ya Aziz ismini zikreden kişi, kendini insanlara sevdirir. İşi ve istekleri geri çevrilmez. Hem insanlara, hemde ruhanilere karşı sözü geçen, itibar sahibi bir kişi olur. Ya Aziz ismi 7 gün düşmanının helaki niyetiyle oku­nursa, kişinin düşmanı helak olur. 40 gün sabah namazından sonra 40… Read More »

Allah’ın İsimlerinin Anlamı

ALLÂH: Allah Allah zikrine devam eden kişinin derecesi hem Allah katında hem de insanlar katında artar. İnsanlar arasında; sevilen, sayılan, sözü geçen kıymetli bir kişi olur. Duaları kabul görür. Nefis şeytanının şerrinden kurtulur. Güneş doğarken gümüş veya altın levha üzerine Allah ismini yazan ve üzerinde taşıyan şeytan şerrinden korunur. Soğuk havada bu levha üzerinde iken… Read More »