Tag Archives: peygamber efendimizin dedeleri

Rasulüllah’ın (Sav) Diğer Dedeleri

Rasulüllah’ın (sav) diğer dedelerinden Nadr Esas adı Kays olan bu zatın yüzü nur gibi parladığı için yüz parlaklığı anlamına gelen Nadr lakabını almıştır. Rasulüllah’ın (sav) diğer  dedelerinden Kinâne Kendisi kavmi içerisinde mestur vaziyette yaşadığı için ve insanların sırlarını muhâfaza et­tiği için bu ismi almıştır. Vâsile ibni Eska’ (Radıyallâhu Anhjdan rivâyet edildiği üzere Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi… Read More »

Peygamber Efendimizin Dedelerinden Mâlik

Peygamber Efendimizin dedelerinden Mâlik ;Arapların tümüne mâlik olduğu için kendisi­ne bu isim verilmiştir.Peygamber Efendimizin dedelerinden Mâlik ile ilgili Nîsâbûrî’nin rivayetine göre; Allâh-u Te’âlâ yere nazar edip meleklere: ‘Bakın bügün yer halkının en değerlisi kim?’ buyurunca onlar: “Ey Rabbimiz! Bugün yeryüzünde İsmâ’îl ev­ladından bir adamın sulbünde bulunan bir nur dışında vahdâniyet inancı göremiyoruz” deyince Allâh-u Te’âlâ:… Read More »

Peygamber Efendimizin Dedelerinden Fihr

Peygamber Efendimizin Dedelerinden Fihr‘in asıl adı Kureyş’tir. Kureyş Kabîlesi’nin boylarının tümü Peygamber Efendimizin Dedelerinden Fihr‘e nisbet edilmektedir.Peygamber Efendimizin Dedelerinden Fihr ‘den yukarı olan neseb (soy ağacı) ise (Kinâne ibni Huzeyme’ye nisbet edildiği için) Kinânî sayılmıştır. Nitekim ekseri ulemâ bu görüşe meyletmiş ve bunu benimsemiştir. İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhüma) şöyle anlat­mıştır: “Kureyş Adem (Aleyhisselâm) yaratılmadan iki bin… Read More »

Peygamber Efendimizin Dedelerinden Lüey

Peygamber Efendimizin Dedelerinden Lüeyy‘in künyesi Ebû Kâ’b olan bu zâtın yedi oğlu olmuştur. Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in gön­derilişini müjdeleyen cinnîlerin özel olarak Peygamber Efendimizin Dedelerinden Lüeyy‘in adını anmaları da dikkat çekicidir. Peygamber Efendimizin Dedelerinden Lüeyy‘le ilgili bize bu konuda nakledilenler şu şekildedir; Nitekim Sevâd İbni Kârib (Radıyallâhu Anh)a görünen cinnî ona: “Ey Sevâd ibni Karib!… Read More »

Peygamber Efendimizin Dedelerinden Kilab

Peygamber Efendimizin dedelerinden Kilab’ın asıl adı Hakîm’dir. Peygamber Efendimizin dedelerinden Kilab köpeklerle çok av avladığı için Kilâb lakabını almıştır. Peygamber Efendimizin dedelerinden Kilab, Kabe emanetlerini iyi idare ettiği için kabilesini saygın bir konuma getirip, Kâbe etrafında topladı. Bu sebeple onun kabilesine Kureyş (toplamak, birleştirmek) ismi verildi. Peygamber Efendimizin dedelerinden Kilab; Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in annesi… Read More »

Peygamber Efendimizin Dedelerinden Abdimenaf

Peygamber Efendimizin dedelerinden Abdimenaf‘ın asıl adı Muğîredir. Muğire isminde olan bu zâtın, kavmi ara­sında şanı yüce olduğundan dolayı Abdimenaf lakabını almıştır. Peygamber Efendimizin dedelerinden Abdimenaf‘a güzelliğinden dolayı  “Kameru’lBathâ yani Mekke vâdisinin ay yüzlüsü” denilmek­teydi. Peygamber Efendimizin dedelerinden Abdimenaf ;Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in üçüncü, Hazreti Osman (Radıyallâhu Anh)ın dördüncü, İmâm-ı Şâiri (Radıyallâhu Anh)ın dokuzuncu de­desi… Read More »