Tag Archives: rasulüllahın dedelerinden fihr kimdir

Peygamber Efendimizin Dedelerinden Fihr

Peygamber Efendimizin Dedelerinden Fihr‘in asıl adı Kureyş’tir. Kureyş Kabîlesi’nin boylarının tümü Peygamber Efendimizin Dedelerinden Fihr‘e nisbet edilmektedir.Peygamber Efendimizin Dedelerinden Fihr ‘den yukarı olan neseb (soy ağacı) ise (Kinâne ibni Huzeyme’ye nisbet edildiği için) Kinânî sayılmıştır. Nitekim ekseri ulemâ bu görüşe meyletmiş ve bunu benimsemiştir. İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhüma) şöyle anlat­mıştır: “Kureyş Adem (Aleyhisselâm) yaratılmadan iki bin… Read More »