Peygamber Efendimizin Dedelerinden Mâlik

By | 10 Nisan 2014

Peygamber Efendimizin dedelerinden Mâlik

Peygamber Efendimizin dedelerinden Mâlik ;Arapların tümüne mâlik olduğu için kendisi­ne bu isim verilmiştir.Peygamber Efendimizin dedelerinden Mâlik ile ilgili Nîsâbûrî’nin rivayetine göre; Allâh-u Te’âlâ yere nazar edip meleklere: ‘Bakın bügün yer halkının en değerlisi kim?’ buyurunca onlar: “Ey Rabbimiz! Bugün yeryüzünde İsmâ’îl ev­ladından bir adamın sulbünde bulunan bir nur dışında vahdâniyet inancı göremiyoruz” deyince Allâh-u Te’âlâ:

“Siz şâhit olun ki sevgilim Muhammed hatırı için ben o zata ikram ettim” buyurdu.

İşte o zat Peygamber Efendimizin dedelerinden Mâlik idi. (Ebû Sa’d en-Nîsâbûrî, Şerefu ‘/-Mus­tafâ, no:82, 1/325)