Tag Archives: peygamberimizin dedeleri

Peygamber Efendimizin Dedelerinden Adnan

Peygamber Efendimizin dedelerinden Adnan’ın îsâ (Aleyhisselâm) zamanında ol­duğu söylense de sahih olan görüşe göre Mûsâ (Aleyhisselâm) zamanında yaşamıştır. Nitekim “Taberânî”de Ebû Ümâme (RadıyallâhuAnh) rivâyetiyle geçen: “Adnan oğlu Me’add’in çocukları kırk kişiye ulaştığı zaman Mûsâ Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in ordusuna rastlayıp onları yağ­maladılar. O zaman ‘Imrân oğlu Mûsâ Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem: ‘Yâ Rabbi! Bu Me’add… Read More »

Peygamber Efendimizin Dedelerinden Kusayy

Peygamber Efendimizin dedelerinden Kusayy‘ın asıl adı Mücemmi’ olan bu zâtı annesi Fâtıma bint-i Sa’ad babasının ölümünden son­ra Yemen tarafına götürmüş, nihâyet Allâh-u Te’âlâ onu yasak sahalarını himâye buyurduğu Harem-i Muhterem’e iâde buyurmuştur. Peygamber Efendimizin dedelerinden Kusayy Mekke’den çok uzaklarda bulunan Kuzâ’a beldelerine yani Yemen nâhiyelerine doğru gidip, oralarda aşiretinden uzaklaştığı için kendisine “Uzaklık” anlamına gelen… Read More »

Peygamber Efendimizin Dedelerinden Abdimenaf

Peygamber Efendimizin dedelerinden Abdimenaf‘ın asıl adı Muğîredir. Muğire isminde olan bu zâtın, kavmi ara­sında şanı yüce olduğundan dolayı Abdimenaf lakabını almıştır. Peygamber Efendimizin dedelerinden Abdimenaf‘a güzelliğinden dolayı  “Kameru’lBathâ yani Mekke vâdisinin ay yüzlüsü” denilmek­teydi. Peygamber Efendimizin dedelerinden Abdimenaf ;Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in üçüncü, Hazreti Osman (Radıyallâhu Anh)ın dördüncü, İmâm-ı Şâiri (Radıyallâhu Anh)ın dokuzuncu de­desi… Read More »