Peygamber Efendimizin Dedelerinden Fihr

By | 10 Nisan 2014

peygamber efendimizin dedelerinden fihr kimdir

Peygamber Efendimizin Dedelerinden Fihr‘in asıl adı Kureyş’tir.

Kureyş Kabîlesi’nin boylarının tümü Peygamber Efendimizin Dedelerinden Fihre nisbet edilmektedir.Peygamber Efendimizin Dedelerinden Fihr ‘den yukarı olan neseb (soy ağacı) ise (Kinâne ibni Huzeyme’ye nisbet edildiği için) Kinânî sayılmıştır.

Nitekim ekseri ulemâ bu görüşe meyletmiş ve bunu benimsemiştir.

İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhüma) şöyle anlat­mıştır:

“Kureyş Adem (Aleyhisselâm) yaratılmadan iki bin yıl önce Allâh-u Te’âlâ’nın huzurunda bir nur idi ki o nur Allâh-u Te’âlâ’yı teşbih ediyor, melekler de onun teşbihi ile teşbih ediyordu.

Allâh-u Te’âlâ Adem (Aleyhisselâm)ı yaratın­ca o nûru onun sulbüne ilkâ etti.

(Ebû Sa’d en-Nîsâbûrî, Şerefu’l-Mustafâ, no:78, 1/304; Bıisîrî, el-İthâf, no:8485, 9/7; İbni Hacer, el-Metâlibii’l-Ali­ye, no:4256, 4/177)