Kıyamet Günü Nedir ?

By | 27 Mayıs 2014

kuran

Kıyamet günü nedir

Kıyamet günü nedir ile ilgili Ayet:”Her insanın amelini boynuna doladık. Kıyamet günü onun için, açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkarırız: Kitabını oku, bugün nefsin sa­na hesapçı olarak yeter, deriz.” (İsra; 13-14)

Kıyamet günü nedir ile ilgili  Hadis: “Hiçbir kul, kıyamet gününde, ömrünü nerede tükettiğinden, il­miyle ne gibi işler yaptığından, malım nereden kazanıp nerede harcadığın­dan, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpır­dayamaz.” (Tirmizî, Kıyamet 1)

Kıyamet günü nedir ile ilgili Hikâye: “Çocukları Aksaçlılar Haline Çevirecek Bir Gün”

Allah dostlarından Ebûbekir Verrak Hazretleri’nin bir oğlu vardı. Bir gün onun elinden tutup Kur’ân öğrensin diye hocaya götürdü. Çocuk ho­ca önünde diz çöktü ve derse koyuldu. Kısa zamanda Kuran’ı öğrendi.

Bir gün bir ayet okudu. Sanki yüreğine müthiş bir kurşun saplanıver- mişti. “O halde, küfre vanrsanız çocukları ak saçlılar haline çevirecek bir günün (kıyametin) azabından kendinizi nasıl koruyacaksınız.” Bu ayeti okur okumaz çocuğun yüzü kireç gibi oldu ve titremeye başladı. Çocuk eve geldiğinde onu gören Ebûbekir Hazretleri çok şaşırdı. Çocuğunun yü­zünde tek damla kan kalmamıştı ve yavrucuk titreyip duruyordu. He­men kollarını açıp: “Ey benim için cennet mumu yavrüm, sana ne oldu?”

“Babacığım! Bugün bir ayet okudum. Düşününce yüreğim eriyor sandım.”

“Ey gözümün nuru oğlum! O hangi ayettir?” Çocuk ayeti babasına oku­du, bu tekrar çocuğun canına yeni bir ateş düşürdü ve o yavru yatağa düş­tü, hasta oldu ve kısa zamanda öldü. O harika çocuğu babası götürüp kab­re koydu. Ebûbekir Verrak sık sık çocuğun kabrine gider, ağlar ve şöyle der­di: “Senin küçücük oğlun Kuran’dan bir ayet okudu. Allah korkusundan can verdi. Sen Kur’an’ı hatmedip duruyorsun. Ama Allah’tan onun gibi korkmaz­sın. Meğer senin gönlün ne katıymış, vah sana!”