Tag Archives: hicret nedir

Hicretin Birinci Yılı : Mescid-i Nebevi’nin Yapılması

Naklolunur ki, Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’in devesinin indiği arsa iki öksüz çocuğun mülküydü. Birisinin adı Sehl, ötekisinin de adı Süheyl’di. İki çocuk da Amr oğlu Râfi’nin oğullarıydılar ve Es’ad bin Zurâre’nin kefaletinde idiler. O arsada hurma satarlardı. Peygamber (S.A.V.) gelmezden önce Müslümanlar burada namaz kılarlardı. Ve Es’ad bin Zurâre cemaate imamlıkta bulunurdu. Peygamber (S.A.V.): — «Bu… Read More »

Hicretin Birinci Yılı : Üçüncü Olay

Ebû Eyyûb-i Ansâri Hazretlerinin (Allah ondan razı olsun) mübarek adı Halid’dir. Babasının adı Zeyd’dir. Neccaroğulları kabilesindendir. Nakledilir ki Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’in bindiği deve şehre gelince, o Hazretin şimdi kabrinin bulunduğu mübarek arsaya gelince, iki dizinin üstüne çöktü. Lâkin yine kalktı, yola düzüldü. Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’de devenin yularını salmış bulunuyordu. Deve biraz daha gitti. Yine önceki… Read More »

Hicretin Birinci Yılı : İkinci Olay

Hazret-i Muhammed, vaktâ ki Kubâ Mescidini tamamladı, o gün cuma günüydü. Amr oğulları kabilesinden kalktı, Medineye yüz tuttu. Devesine bindi. Avf oğlu Salim oğulları menziline geldi. O gün Cuma namazı farz oldu. Kubâ vadisi içinde Cuma namazını kıldılar. Hazret-i Muhammed’le birlikte yüz kişi vardı. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) orada gayet güzel, gayet açık, anlaşılır bir hutbe… Read More »

Hicretin Birinci Yılı : Birinci Olay

Tarih ve siyer bilginleri (Allahü Teâlâ onlara rahmet eylesin) şöyle sözbirliği etmişlerdir ki Hazret-i Seyyidil Mürselîn (S.A.V.) on dört gün, on dört gece Avf oğlu Amr oğulları kabilesinde kaldılar. Kubâ mahallesinde bir mescit yaptı ki temelinin takva (ibadet) üzerine olduğunu Hak Teâlâ Kuran-ı Kerim’de şu âyet-i kerime ile beyan buyurmuştur: «İlk günden beri temelleri takva… Read More »

Hicret İle İlgili

Hicret İle İlgili Ayet: “İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, can­larıyla cihad edenler, rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır.” (Tevbe; 20) Hicret İle İlgili Hadis: “”Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın yanına bir heyet olarak geldik. Ben: “Ey Allah’ın Resülü! Muhakkak ki ben, arkamda, artık hic­retin sona erdiğini zanneden bir… Read More »

Ümmü Mabed Olayı

Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) (Mekke-Medîne arasındaki) Kudeyd mevkiinde Huzâ’a Kabîlesi’nden olan Ümmü Ma’bed’e uğradı ve (yanındakilerle birlikte) ondan süt yâhut et almak istediler. Lâkin Ümmü Ma’bed ‘in çadırı bunlardan hiçbir şeyi barındırmıyordu. O sırada Rasulüllâh (Sallâl­lâhu Aleyhi ve Sellem) evin bir kenarında duran bir koyuna doğru baktı ki, hastalık onu sürüden geri bırakmıştı. Ümmü… Read More »

Hicret

Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) e hicret izni verildi. Müşrikler kendi zanlarınca onu ölüm ha­vuzlarına sokmak istedilerse de Rasulüllâh (Sal­lâllâhu Aley’hi ve Sellem) kafalarının üzerine toprak serpip saçarak hicret için yanlarından çıktı (gitti). Sonra Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Sevr Mağarası’na yöneldi. Hicret sırasında  Hazreti Sıddîk da onunla maiyyet şerefine erdi. Onlar hicrette orada üç… Read More »