Ümmü Mabed Olayı

By | 18 Şubat 2014

ümmü mabed

Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) (Mekke-Medîne arasındaki) Kudeyd mevkiinde Huzâ’a Kabîlesi’nden olan Ümmü Ma’bed’e uğradı ve (yanındakilerle birlikte) ondan süt yâhut et almak istediler.

Lâkin Ümmü Ma’bed ‘in çadırı bunlardan hiçbir şeyi barındırmıyordu. O sırada Rasulüllâh (Sallâl­lâhu Aleyhi ve Sellem) evin bir kenarında duran bir koyuna doğru baktı ki, hastalık onu sürüden geri bırakmıştı.

Ümmü Ma’bed ‘den o koyunu sağmak için izin iste­yince o izin verdi fakat: “Onda bir sağılacak süt olsaydı, zaten biz ona nâil olurduk” dedi.

Bunun üzerine Rasulüllâh (Sallâllâhu Aley­hi ve Sellem) Mevlâsı ve velîsi olan Allâh’a dua ederek koyunun memesini sıvazlayınca süt taştı, Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) de onu bolca sağdıktan (ve önce Ümmü Ma’bed’e içir­dikten) sonra yanında bulunanlardan her bi­rini suvardı ve doyurdu.

Sonra (kendisi içti ve koyunu) bir daha sağarak kabı doldurdu ve onu o kadının ya­nında (kocasına göstereceği) açık bir mûcize olarak bıraktı.

(Kocası) Ebû Ma’bed gelip sütü görünce şaşkınlığı onu çok uzaklara götürdü ve: “Bu evde bir damla süt damlatacak sağmal koyun bulunmadığı halde bu sana nereden geldi?” dedi.

O kadın ona: “Cismi ve sıfatı şöyle şöyle olan mübarek bir adam bize uğradı” deyince, kocası ona: “İşte o, Kureyş’in bahsettiği kişi olmalı” dedi ve sonra: “Onu görecek olsaydı, elbette ona îman edeceği, kendisine ittibâ ede­ceği ve hiç ayrılmaksızın arkadaşlık edeceği” husûsunda her türlü yemini yaptı.