Tag Archives: hicret ne zaman olmuştur

Hicretin Birinci Yılı : Mescid-i Nebevi’nin Yapılması

Naklolunur ki, Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’in devesinin indiği arsa iki öksüz çocuğun mülküydü. Birisinin adı Sehl, ötekisinin de adı Süheyl’di. İki çocuk da Amr oğlu Râfi’nin oğullarıydılar ve Es’ad bin Zurâre’nin kefaletinde idiler. O arsada hurma satarlardı. Peygamber (S.A.V.) gelmezden önce Müslümanlar burada namaz kılarlardı. Ve Es’ad bin Zurâre cemaate imamlıkta bulunurdu. Peygamber (S.A.V.): — «Bu… Read More »

Hicretin Birinci Yılı : Üçüncü Olay

Ebû Eyyûb-i Ansâri Hazretlerinin (Allah ondan razı olsun) mübarek adı Halid’dir. Babasının adı Zeyd’dir. Neccaroğulları kabilesindendir. Nakledilir ki Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’in bindiği deve şehre gelince, o Hazretin şimdi kabrinin bulunduğu mübarek arsaya gelince, iki dizinin üstüne çöktü. Lâkin yine kalktı, yola düzüldü. Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’de devenin yularını salmış bulunuyordu. Deve biraz daha gitti. Yine önceki… Read More »

Hicretin Birinci Yılı : İkinci Olay

Hazret-i Muhammed, vaktâ ki Kubâ Mescidini tamamladı, o gün cuma günüydü. Amr oğulları kabilesinden kalktı, Medineye yüz tuttu. Devesine bindi. Avf oğlu Salim oğulları menziline geldi. O gün Cuma namazı farz oldu. Kubâ vadisi içinde Cuma namazını kıldılar. Hazret-i Muhammed’le birlikte yüz kişi vardı. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) orada gayet güzel, gayet açık, anlaşılır bir hutbe… Read More »

Hicretin Birinci Yılı : Birinci Olay

Tarih ve siyer bilginleri (Allahü Teâlâ onlara rahmet eylesin) şöyle sözbirliği etmişlerdir ki Hazret-i Seyyidil Mürselîn (S.A.V.) on dört gün, on dört gece Avf oğlu Amr oğulları kabilesinde kaldılar. Kubâ mahallesinde bir mescit yaptı ki temelinin takva (ibadet) üzerine olduğunu Hak Teâlâ Kuran-ı Kerim’de şu âyet-i kerime ile beyan buyurmuştur: «İlk günden beri temelleri takva… Read More »