Hicret

By | 17 Şubat 2014

hicret.Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) e hicret izni verildi.

Müşrikler kendi zanlarınca onu ölüm ha­vuzlarına sokmak istedilerse de Rasulüllâh (Sal­lâllâhu Aley’hi ve Sellem) kafalarının üzerine toprak serpip saçarak hicret için yanlarından çıktı (gitti).

Sonra Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Sevr Mağarası’na yöneldi. Hicret sırasında  Hazreti Sıddîk da onunla maiyyet şerefine erdi.

Onlar hicrette orada üç gün ikâmet ederlerken gü­vercinler ve örümcekler de Rasulüllâh (Sallâllâ­hu Aleyhi ve Sellem’in sahasını koruyorlardı.

Sonra Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ve Ebû Bekr pazartesi gecesi mağaradan çıktılar.

O sırada Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem (Ced’â isimli) çok iyi bir binek üzerinde bulunuyordu.

Yolda Sürâka onun peşine düştü, Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hemen Allâh-u  Te’âlâ’ya ilticâ edip O’na dua edince, Sürâka’nın süratli atının ayakları kumlu olmayan sert bir toprakta batmaya başladı.