Tag Archives: hacet namazı

Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?

Peygamberimiz (sallalahu aleyhi ve sellem) amcası Abbas’a bir hediye, bir lütufta bulunayım mı diyerek bu namazı tavsiye ederek öğretmiştir.” Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” (Ebu Davud, Tatavvu, 14; Tirmizî, Salat, 350) Dört rekâtlı… Read More »

Tevbe Namazı Nasıl Kılınır?

Günah ve çirkin sayılan işleri yapmaktan kaçınmak İslâm dininin emridir. Kur’ân-ı Kerim ve hadisi şeriflerde bir günah işlenmesi durumunda, kişinin günahta ısrar etmeyerek hemen tevbe etmesi gerektiği ve Allah’ın içten yapılan tevbeleri kabul edeceği belirtilmiştir. Esasen tevbe ve istiğfarda bulunmak için günah işlemiş olmak gerekmez. Ayrıca Peygamberimiz tevbe namazına ilişkin olarak, “Bir kul günah işler… Read More »

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

İstihare “hayırlı olanı istemek” anlamına gelir. İnsanlar, kendileri için önemli olan bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman, bazen eldeki verilerin yetersizliği sebebiyle veya başka sebeplerle dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangi seçimin hayırlı olacağını kestiremezler ve bunu bilmek için çeşitli çarelere başvururlar. Meselâ, Peygamberimizin nübüvvetle görevlendirildiği sıralarda Araplardan bir kimse yolculuğa çıkmak… Read More »

Evvabin Namazı Nasıl Kılınır?

Evvab, “tevbe eden, sığınan” anlamınadır. Buna göre evvabin namazı, tevbe eden ve Allah’a sığınanların namazı demektir. Altı rekâtlık bir namaz olan evvabin namazı tek selâmla kılınabileceği gibi üç selâmla da kılınabilir. Peygamberimiz, “Kim, akşam namazından sonra kötü bir şey konuşmaksızın altı rekât namaz kılarsa, bu kendisi için on senelik ibadete denk kılınır.” demiştir.

Kuşluk Namazı Nasıl Kılınır?

Diğer adı, Duha namazıdır. Peygamberimiz’in kuşluk vaktinde nafile namaz kıldığına ve ashabına bu vakitte namaz kılmayı tavsiye ettiğine dair çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Peygamberimiz’in kuşluk vaktinde 12 rekât namaz kılan kişi için Allah’ın cennette bir köşk bina edeceğini müjdelediği nakledilmektedir. Kuşluk namazı kılmak müstehap olup, güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani güneşin doğması üzerinden takriben… Read More »

Teheccüt Namazı

“Hem uyumak, hem uyanmak” anlamına gelen teheccüt sözcüğü, terim olarak “geceleyin uyanıp namaz kılmak ve gece namazı” anlamındadır. Dilimizde teheccüt kelimesi, farz ve vacip namazlarla teravihin dışında, geceyi ihya için kılınan namazların hepsini ifade edecek şekilde kullanılmaktadır. Bediüzzaman’ın tesbitiyle, teheccütle gecenin ihya edilmesi, berzah alemini aydınlatan bir projektördür. Abdullah b. Ömer’in rivayet ettiği bir hadis… Read More »

Şükür Namazı

    Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) her ne zaman bir düşkün, cüzzamlı ve gözsüz görse, kendisinin afiyette bulunduğuna şükretmek için secde ederdi. Bir hayırlı haber aldıklarında yine bir şükran ifadesi olmak üzere secde ederlerdi. İşte bundan ötürü, salih kimseler, hayırlı bir niyetleri hâsıl olduğu zaman iki rekat “Şükür Namazı” kılmayı sünnet kabul etmişlerdir.… Read More »

Evvabin Namazı Nedir?

    Akşam namazının sünnetinden sonra altı rekat ola­rak kılınan bir namazdır. İki rekatta bir selam verilerek kılınır. Kılınışı sabah namazının sünneti gibidir. Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) bu­yuruyor ki: “Her kim, akşam namazından sonra altı re­kat kılar ve arasında kötü söz konuşmazsa, o altı rekat o kimse için on iki senelik (nafile) ibadete… Read More »

İstihare Namazı Nedir?

    Câbir b. Abdullah’tan şöyle nakledilmiştir: “Allâh Rasûlü (s.a.v.), âdeta Kur’ân’dan bir sûreyi öğretir gibi herhangi bir konuda istihare etmeyi öğretirdi. Bir şey yapma veya bir yolculuğa çıkma karan aldığınızdafarz haricin de iki rekât namaz kılarak şöyle deyin: Allâhumme innî estehînıke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es’eluke mıhfadlikeli-azîm. Fe-inneke takdiru ve lâ akdiru ve… Read More »

Tesbih Namazı Nedir?

     Abbâs’tan (r.a.), şöyle aktarılmıştır: Allâh Rasûlü (s.a.v.) amcası Abbâs b. Abdiilmuttalib’e şöyle buyurdu: “Amca! Sana on şey söyleyeyim, geçmiş ve gelecek günahların bağışlansın; hata ile ya da kasten, küçük ya da büyük, gizli ya da açık ne kadar suç ve günahın varsa hepsi silinsin, ister misin? Dört rekât namaz kıl ve her rekâtta Fâtiha… Read More »