Tag Archives: teheccüd namazı

Evvabin Namazı Nasıl Kılınır?

Evvab, “tevbe eden, sığınan” anlamınadır. Buna göre evvabin namazı, tevbe eden ve Allah’a sığınanların namazı demektir. Altı rekâtlık bir namaz olan evvabin namazı tek selâmla kılınabileceği gibi üç selâmla da kılınabilir. Peygamberimiz, “Kim, akşam namazından sonra kötü bir şey konuşmaksızın altı rekât namaz kılarsa, bu kendisi için on senelik ibadete denk kılınır.” demiştir.

Kuşluk Namazı Nasıl Kılınır?

Diğer adı, Duha namazıdır. Peygamberimiz’in kuşluk vaktinde nafile namaz kıldığına ve ashabına bu vakitte namaz kılmayı tavsiye ettiğine dair çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Peygamberimiz’in kuşluk vaktinde 12 rekât namaz kılan kişi için Allah’ın cennette bir köşk bina edeceğini müjdelediği nakledilmektedir. Kuşluk namazı kılmak müstehap olup, güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani güneşin doğması üzerinden takriben… Read More »

Evvabin Namazı Nedir?

    Akşam namazının sünnetinden sonra altı rekat ola­rak kılınan bir namazdır. İki rekatta bir selam verilerek kılınır. Kılınışı sabah namazının sünneti gibidir. Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) bu­yuruyor ki: “Her kim, akşam namazından sonra altı re­kat kılar ve arasında kötü söz konuşmazsa, o altı rekat o kimse için on iki senelik (nafile) ibadete… Read More »

Öğle Namazından Önce Ve Sonra Kılınan Nafile Namaz Nasıl Olmalı?

   Ümmü Habıbe’den (r.anha) Allâh Rasûlü’nün (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Her kim öğlenin farzından önce ve sonra dörder rekât namaz kılarsa Allâh onun etini cehenneme haram kılar. ” Denilmiştir ki öğle namazının vakti girince öğle namazı kılınıncaya kadar semanın ve ve cennetin kapıları açılır. Bundan dolayı bu vakitte yapılan duaların makbul olacağı söylenmiştir. Bu sebeple bu… Read More »

Kuşluk Namazının İnkârına Dair Görüşler

   Sahabeden kimileri kuşluk namazını kabul etmemişlerdir. Mesela İbn Ömer şöyle demiştir: “Müslüman olalı beri ben kuşluk namazı diye bir namaz kılmadım. Bunu yapacağıma Beytullah’ı tavaf ederim. Bu, bir bid‘attır: ama ne güzel bir bid’attır. Bu, insanların sonradan ortaya çıkardığı en güzel şeylerden biridir.” İbn Mes’ûd ise kuşluk namazı hakkında şöyle derdi: “Ey Allâh’ın kulları!… Read More »

Kuşluk Namazında Okunacak Sureler

    Kuşluk namazında ne okunacağı konusunda Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Kuşluk namazı Şems ve Duhâ sûreleriyle kılınır. ” Amr b. Şuayb, babası ve dedesi kanalıyla Allâh Rasûlü’nün (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Bir kimse kuşluk namazını on iki rekât olarak kılar ve her rekâtta birer kez Fâtihâ’yı ve Âyetü’l-kürsî’yi ve üç kez de… Read More »

Kuşluk Namazının Vakti

     Kuşluk namazının iki vakti vardır. Kılınabileceği vakit aralığı güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra öğle namazının vakti girinceye kadardır. Müstehap olan vakit ise öğleye yakın deve yavrularının ayağının yandığı zamandır. Bu vakitte kılınmasının müstehab olduğunun delili şudur: Nakledildiğine göre Zeyd b. Erkam, Kuba mescidinde kuşluk namazını kılan bir grup görünce şöyle dedi: “Onlar… Read More »

Kuşluk Namazının Rekât Sayısı Kaçtır?

    Kuşluk namazının rekât sayısı asgarî ikidir. Ortası sekiz rekât, en fazlası ise on iki rekâttır. İki rekâtın delili Büreyde’den (r.a.) nakledilen bir hadistir. Şöyle ki Hz. Peygamber (s.a.v.), “İnsanda üç yüz altmış eklem yeri vardır. Bundan dolayı onun her bir eklem yeri için bir sadaka vermesi gerekir.” buyurunca “Ey Allâh’ın Rasûlü! Buna kimin… Read More »

Kuşluk Namazı Nedir?

    Gündüz vaktinin ikinci nafile ibadeti kuşluk namazı olup bu, tövbekârların namazıdır. Bu namazı sürekli kılmanın müstehab olup olmadığı konusunda Hanbelî mezhebinde iki görüş vardır. Bu namaz konusundaki delil, Ebû Hüreyre’den gelen bir hadis olup buna göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kuşluk namazı, tövbekârların namazıdır. ” Yine Ebû Hüreyre’den Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğu… Read More »