Tag Archives: dua dost

Kumeyl Duası

Kumeyl Duası Kumeyl duası olarak Ehl-i Beyt kaynaklarında meşhur olan bu dua, Hz. Ali (a.s)’ın sır arkadaşı Kumeyl bin Ziyad’a Hızır’ın duası diye öğrettiği engin maarifi içeren bir duadır. Bu duanın özellikle Perşembe geceleri okunması Ehl-i Beyt imamları tarafından tavsiye edilmiştir. Kumeyl duası şöyle başlıyor: Allah’ım! senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına; kendisiyle her şeye… Read More »

Namaz sonrası tesbihat (tesbih) nasıl yapılır?

Namaz sonrası tesbihat (tesbih) nasıl yapılır? Namazı bitirdikten sonraki tesbihat şöyle yapılır; “Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram.” denilir. “Alâ Rasulina salavat” Anlamı: “Peygamberimiz üzerine salavat” (getirin) anlamında söylenir. “Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.” Anlamı: “Allahı… Read More »

Hasta Olunca Okunacak Dua

Hasta Olunca Okunacak Dua Hz.Peygamber Efendimizin  Hastalık için okuduğu dua: La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün la yemütü ebeden. Sübhanellahi Rabbil ibadi ve rabbil bilad. Vel hamdü lillahi kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli hal. Vallahü ekberü kebiren, celalullahi ve kibriyaühü ve azametühü… Read More »

Sıkıntı ve Stres Duası

Sıkıntı ve Stres Duası Sıkıntı ve Stres Duası Hakkında Hadisler Bu konudaki hadisler: îmam İbni Sünni, ¡mam Ali (r.a.)’den riva­yet etmiştir: Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyur­muştur: “Ey Ali sana bir sıkıntıya maruz kal­dığın vakit söyleyeceğin kelimeleri öğreteyim mi?” Ben “Elbette, Allah beni sana feda et­sin,” dedim. Şöyle buyurdular: “Bir sıkıntıya düştüğün zaman, BismiIIahirrahmanirrahim. La havle… Read More »

Nazar Değmemesi İçin Okunacak Dua

Nazar Değmemesi İçin Okunacak Dua Okunuşu: Le halgussemâvâti vel ardı ekberu min halgmnâsi velâkinne ekserannâsi lâ ya’le- mûn. Ferciıl basara hel terâ min fütûr. Süm- merciıl basara kerrateyni yengalib ileykel ba- saru hâsiev ve hüve hasîr. Ve in yekâdüllezî- ne keferû le yüzligûneke bi ebsârihim lemmâ semiuzzikra ve yegûlüne innehû le mecnûn. Ve mâ hüve… Read More »

Hz.Muhammed’den Dua Örnekleri

Hz.Muhammed’den Dua Örnekleri Sabah ve akşam: “Allahım senin yardımınla sabaha erdik. Senin inayetinle geceledik. Senin inayetinle yaşarız. Senin takdirinle ölürüz. Öldükten sonra dirilip hesap vermek üzere dönüş de Senin huzurunadır.” (Tirmizi, 5,466) Uyumak üzere yatağa gİrerken: Rabbim, Senin isminle yanım üzere yattım ve Senin kudretinle onu kaldırırım. Eğer canımı alırsan, ona merhamet et ve eğer… Read More »

Bereket Duası

Bereket Duası “Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi” Bereket Duası… Read More »

Arabaya Binerken Okunacak Dualar

Arabaya Binerken Okunacak Dualar İmam Mâlik’in bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (asm), sefer niyetiyle ayağını bineğinin özengisine koyduğu zaman şu duayı okurdu: “Bismillah! Allah’ım! Sen seferde arkadaşım, ailemde vekilîmsin. Allah’ım, yeryüzünü bize hizmet ettir, yolculuğumuzu kolaylaştır. Allah’ım, yolun zorluklarından, üzüntülü bir şekilde eve dönmekten, malımızda ve ailemizde meydana gelebilecek kötülüklerden sana sığınıyorum.” (Muvatta, İsti’zân 34, (2, 977).… Read More »

Engin Noyan Dua

Engin Noyan Dua YÂ RABBI! Yâ Rabbi! Seni tarif etmektedir bütün güzel isimler Sen güzel isimlerini asikar etmezsen ruhum karanlikta kalir Esmaül Hünsa’na sahit yaz beniALLAH(cc)! Sensin Allah(cc) sanadir kullugum Sendedir çarem seninledir varligim Seni arar ruhum seni anar kalbim Baskasina degil sana muhtacim Baskasini degil seni çagiririm Baskasi yaratilmistir sen yaradansin Baskasi devamsizdir sen… Read More »

Kadir Gecesi Okunacak Dualar ve Tesbihler

Kadir Gecesi Okunacak Dualar ve Tesbihler Hazret-i Âişe (r.a.): “Dedim ki, ‘Yâ Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?’ Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam “Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fu annî (Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin’ buyurdu” “Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd” 100 “Elem neşrah leke… Read More »