Nazar Değmemesi İçin Okunacak Dua

By | 10 Temmuz 2014

namaz-kildiran-seccade

Rüyada nazarlık görmekNazar Değmemesi İçin Okunacak Dua

Okunuşu:

Le halgussemâvâti vel ardı ekberu min halgmnâsi velâkinne ekserannâsi lâ ya’le- mûn. Ferciıl basara hel terâ min fütûr. Süm- merciıl basara kerrateyni yengalib ileykel ba- saru hâsiev ve hüve hasîr. Ve in yekâdüllezî- ne keferû le yüzligûneke bi ebsârihim lemmâ semiuzzikra ve yegûlüne innehû le mecnûn. Ve mâ hüve ilâ zikrul lil âlemîn. Veraddellâ- hüllezîne keferû bi gayzıhim lem yenâlû hay- râ ve kefallâhül müminînel gıtâle ve kânallâ- hü gaviyyen azîzen bel nagzifü bil haggı alel bâtıli fe yedmeğuhû fe izâ hüve zâhig velekü* mül veylü mimmâ tesıfûn.

Anlamı:

Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyük bir ol­gudur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gö­zünü döndür de bak: Bir bozukluk görüyor musun? Sonra gözünü iki kez daha döndür bak: Göz umudu keserek yorgun ve bitkin bir halde sana geri döner. O inkar edenler, Kur’anı işittikleri zaman neredeyse seni göz­leri ile devireceklerdi. O delidir, diyorlardı. Halbuki O, alemler için uyarıdan başka bir şey değildir. Allah, inkar edenleri öfkeleriyle geri çevirdi. Nazar Değmemesi İçin Okunacak Dua  Hiçbir hayra eremediler. Allah savaşta mü’minlere yetti. Allah güçlüdür, üs­tündür. Bilakis Biz, hakkı batılın üstüne ata­rız da o onun beynini parçalar, derhal canı çıkar. Allah’a yakıştırdığınız niteleklerden ötürü de vay sizin halinize.

Âyetler okununca veya taşımaya başla­nınca 3 defa tekbir getirilir = Allâhü Ekber = Allah en büyüktür, denilir.

Göz değmiş insanın başına içinde kef har­fi bulunmayan 3 sûre (Asır, Gureyş, Felag) yazılır ve sarılır.

Nazar eden bir kap su ile abdest alır. Ab- dest suyu ile elbisesinin kaba yakın olan kıs­mını yıkar, sonra da bir defada nazar ettiği kimsenin başının arkasına abdest artığı olan suyu döker.

Göz değmiş insana Allah Rasulü (s.a.v.)’nün okumuş olduğu dua okunur:

“Allah’ın ismi ile, Allah’ım nazarın hararet ve sıcağını gider. Nazarı soğut ve onun etkisi­ni durdur.” Sonra, nazar değmişe şöyle denir: Allah’ın izni ile kalk. (Mesai, Hakim)

Hoşuna giden bir şey gören ve çok ilgisini çeken bir şeyle karşılaşan kişi, o şeye bir za­rar geleceğini tahmin ediyorsa şöyle desin: “Allah’ın ismi ile. Allah’ın dediği olur. Güç ve kuvvet ancak Allah iledir. Allah’ım gözümün iliştiği bu şeye bereket indir ve onu zarardan koru.

Nazar edilen Nazar Değmemesi İçin Okunacak Dua kişiye şöyle denilir: “Ey bü­yük sultan ve güç sahibi olan Allah’ım, ey minneti ve nimeti çok kadim olan Allah’ım, ey kerem sahibi ve cömert Allah’ım, tam ke­limelerinle ve kabul ettiğin dualarla bize dost ve yardımcı ol. Şu nazar değmiş insanı cin ve insanların zararlı bakışlarından koru.”