Hz.Muhammed’den Dua Örnekleri

By | 10 Temmuz 2014

hasema

Unutkanlık İçin DuaHz.Muhammed’den Dua Örnekleri

Sabah ve akşam:

“Allahım senin yardımınla sabaha erdik. Senin inayetinle geceledik. Senin inayetinle yaşarız. Senin takdirinle ölürüz. Öldükten sonra dirilip hesap vermek üzere dönüş de Senin huzurunadır.” (Tirmizi, 5,466)

Uyumak üzere yatağa gİrerken:

Rabbim, Senin isminle yanım üzere yattım ve Senin kudretinle onu kaldırırım. Eğer canımı alırsan, ona merhamet et ve eğer onu geri verirsen, salih kullarını koruduğun gibi onu da koru” (Buhari, 6, 2691)

Uykudan uyanınca:

Öldürdükten sonra bizi dirilten Allaha dır hamd. (Kıyamette) dirildikten sonra da varış onadır. (Buhari,5, 2327)

Aynaya bakınca:

“Hamd Allaha’dır.Allah’ım! Benim vücudumu güzel yaptığın gibi, ahlakımı da güzel yap!” (Mecmeu’z-Zevaid, 10, 173)

Tuvalete girerken:

Allah’ım! Şeytandan ve zararlı şeylerden Sana sığınırım.” (Müslim, 1, 283)

Tuvalettten çıkarken: Hz.Muhammed’den Dua Örnekleri

“Allah’ım! Senin mağfiretini dilerim.  Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet veren Allah’a dır hamd.” (el-Camius’ Sağir, 1, 136)

Camiye giderken:

“Allah’ım, kalbime nur, lisanıma nur, kulağıma nur, gözüme nur ihsan eyle; arkamdan nur, önümden nur, üstümden nur ver ve altımdan nur lütfeyle ve Allah’ım bana nur ver.”  (Nevevi, Ezkar,78)

Zemzem içerken:

“Allah’ım! Ben onu, beni bağışlaman için içiyorum beni bağışla! Allah’ım onunla şifa bulmak içiyorum bana şifa ver! (Nevevi, Ezkar, 439)

Evden çıkarken:

“Allah’ın adıyla (çıkarım), Allah’a tevekkül ettim. Allah’ım! Haktan sapmaktan yahut saptırılmaktan, ayağımın kaymasından ya da kaydırılmasından, zulmetmekten ya da zulmedilmekten, cahil kalmaktan ya da cahil bırakmaktan sana sığınırım.” (Ebu Davud, 4, 325)

Bir toplantıdan kalkınca:

“Allah’ım! Sana hamd ederek Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Senden başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Senden mağfiret dilerim ve Sana tövbe ederim.” (Müsned, 4, 420)

Binecek bir araç alınca:

“Allah’ım! Bunun hayrını ve bunda yarattığın hayrı Senden diliyor, bunun şerrinden ve bunda yarattığın şerden Sana sığınıyorum” (Ebu Davud, 1, 655)

Yeni bir elbise giydiğinde:

“Allah’a hamdolsun ki, avret yerlerimi kapatacak ve hayatımda güzel görüneceğim bir elbiseyi bana giydirdi.”  (Tirmizi, 5, 558)

Yağmur yağınca:

“Allah’ım! Faydalı ve bol bir yağmur olsun.” (İbn-i Hibban, 3, 286)

Yıldız kaydığında:

“Allah’ın dilediği olur. Bütün kuvvet yalnız Allah’a aittir.” (Nevevi, Ezkar, 402)

Vedalaşırken:

“Sizi, emanetleri zayi olmayan Allah’a emanet ediyorum.” (es-Sünenü’l Kübra, 6, 130)

Bir vasıtaya binince:

“Bunları bizim hizmetimize veren Allah yüceler yücesidir, her türlü eksiklikten münezzehtir. O lütfetmeseydi biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz sonunda Rabbimize döneceğiz.” (Tirmizi, 5, 501-502)

Gemiye binerken:

“Geminin gidişi de duruşu da Allah’ın adıyladır. Gerçekten Rabbim çok bağışlayandır, çok merhametlidir.” (Nevevi, Ezkar, 481)

Bir yerde konaklayınca: Hz.Muhammed’den Dua Örnekleri

“Yarattığı her şeyin şerrinden Allah’ın tam ve mükemmel kelimeleriyle korunuyorum.” (Tirmizi, 5, 496)

Yolculuktan dönünce:

“Tövbe ediciler olarak, ibadet ediciler olarak ve Rabbimize hamdediciler olarak dönüyoruz.” (Buhari, 3, 1122)