Meleklere İman Hakkında

By | 2 Haziran 2015

meleklere-iman-hakkindaMelekler, Allâh’ın nûrdan yarattığı, mü’min, mükerrem, mâsûm/günahsız, gözle görülemeyen rûhânî ve nûrânî varlıklardır.
Meleklerin yaratılışları bizim yaratılışımıza benzemez. Onlar nûrânî ve lâtîf varlıklardır.
Melekler, yemezler, içmezler, uyumaz ve hiç yorulmazlar ve yorulmak nedir bilmezler. Fakat melekler her şekle girebilen mânevî ve nûrânî varlıklardır. Meleklerde erkeklik dişilik yoktur.
Melekler hiç günâh işlemezler. Allâh’m bütün emirlerini eksiksiz yerine getirir, gece gündüz Allâh’a ibâdet ederler, kendilerine verilen görev ne ise onların hepsini yerine getirip yaparlar.
Biz insanlar, melekleri göremeyiz. Nitekim, akıl ve rûhumuzu da göremiyoruz. Melekler, gözle görülmeyen nûrânî ve özel yaratılışlı Allâh’m mükerrem/şerefli yüksek rûhânîyete sâ- hip kullarıdır. Melekler hiç kusur işlemez/hatâ yapmazlar, günâh işlemezler. Biz melekleri göremiyoruz diye inkâr edemeyiz. Çünkü Allâh, ve Peygamber’i, meleklerin varlığını bize yüce kita-
bımız, Kur’ân’ı Kerîm’inde bildirmiş, haber vermiştir.
Nitekim üste geçen satırlarımda arzettiğim gibi, göremediğimiz halde, akıl ve ruh (aklımız ve rûhumuz) gibi, varlıklarını kabul ettiğimiz şeyler de bulunmatadır.