Tag Archives: meleklere iman ile ilgili ayetler

Meleklere İman Hakkında

Melekler, Allâh’ın nûrdan yarattığı, mü’min, mükerrem, mâsûm/günahsız, gözle görülemeyen rûhânî ve nûrânî varlıklardır. Meleklerin yaratılışları bizim yaratılışımıza benzemez. Onlar nûrânî ve lâtîf varlıklardır. Melekler, yemezler, içmezler, uyumaz ve hiç yorulmazlar ve yorulmak nedir bilmezler. Fakat melekler her şekle girebilen mânevî ve nûrânî varlıklardır. Meleklerde erkeklik dişilik yoktur. Melekler hiç günâh işlemezler. Allâh’m bütün emirlerini eksiksiz… Read More »

Çocuklarda Meleklere İman

   Sözlükte “haberci, elçi, güç ve kuvvet” anlamlarına gelen melek, Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî varlıktır. Kur’anda meleklere îmânın farz olduğunu bildiren birçok âyet vardır: “Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene îmân etti, müminler de. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine îmân ettiler…” “Asıl iyilik Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara… Read More »

Meleklerin Sayısı ve Çeşitleri

Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kur’ân’da ve hadislerde meleklerin sayıları hakkında açık bir bilgi mevcut değildir. Ancak Kur’ân’ın ‘Göklerin ve yerin orduları Allah’a aittir.’ şeklindeki beyanlarından hareketle, sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür. Biz, bazı melekleri isim ve icraatlarıyla tanımaktayız. Bazılarını ise, sadece memur oldukları vazifenin türü itibarıyla ve hepsine birden verilen unvanla bilmekteyiz. Melekler… Read More »

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Yüce Yaratıcı tarafından meleklere verilen görevleri Kur’ân âyetlerinin ve bazı hadis-i şeriflerin ışığında şöyle sıralayabiliriz: a- Allah’ı her bir eksik ve yanlış mülâhazadan tenzih etmek, O’na gece gündüz övgü ve şükranda bulunmak ve O’nu, O’na yaraşır bir biçimde takdis etmek (yüceltmek.) , b- Allah’ın peygamber olarak seçtiği kullarına vahiy getirmek , c- Peygamberleri salât ve… Read More »

Allah’ı İdrak Etme Açısından Melek ve İnsan Arasındaki Fark

İlâhî azamet ve sırlara daha yakından şahit olmaları yönüyle melekler, Cenab-ı Hakk’ın Zat-ı Ulûhiyetine ait hususiyetleri idrak mevzuunda insanlardan daha ileridedirler. Bir diğer ifadeyle melekler, Allah’ın sıfat ve isimlerini bilme noktasında insanların önündedirler. Ancak insanlar, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını aksettiren câmi’/kapsamlı bir ayna olmalarından ötürü potansiyel değerleri itibarıyla meleklerden dahi ulvi sayılırlar. Melekler, Yüce… Read More »

Meleklerin Varlığı, Mahiyeti ve Özellikleri

Kâinatta çok küçük bir yer işgal eden gezegenimizde binlerce çeşit hayat ve yaşama şekli mevcuttur. Tam bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir: Acaba, yeryüzünde vaziyet böyle iken, dünyadan çok daha büyük yıldızların, gezegenlerin ve sistemlerin kendi şartlarına uygun canlı ve şuurlu sakinleri var mıdır? Bu soruya bir çırpıda verilecek ‘hayır’ cevabı elbette ki yanıltıcı… Read More »