Dört Mezhebe Göre Cenaze Namazı – 12

By | 2 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze-namazi-12– Cenaze vuku bulduğunu ilan etmekte Hanefî ve Şafiî’ye göre bir mahzur yoktur. Malikî’ye göre bu menduptur.Ta ki kimin öldüğü müslüman cemaate ulaşmış olsun. Hanbelî’ye göre bu mekruhtur.

– Mezhep imamları kabirde kerpiç ve kamış kullanmanın müstehap, tuğla ve tahta kullanmanın mekruh olduğunda icma (görüş birliği) etmişlerdir. Kabir üzerine yapı yapmak (yani kabri yaptırmak) ve kireçlemek yoktur. Bu Hanefî dışındaki mezheplere göredir. Hanefî’de ise bu caizdir.