Author Archives: Esengül Pektaş

“Bunu Allah ve Resulünü Sevdiğin için mi Yaptın?”

Bir ara Peygamber Efendimizin evinde yiyecek hiçbir şey kalmamıştı. Bunu öğrenen Hz. Ali’nin içi yanarak bahçe, çarşı-pazar dolaşmaya başlar. Sonunda bir Yahudi’nin hurma bahçesinde kuyudan çekeceği her kova su karşılığında bir hurma almak üzere anlaşır. On yedi kova karşılığında aldığı on yedi taze hurmayı alıp Peygamber Efendimize getirir. – Ey Ebu’l-Hasen! Bunlar nereden? diye sorunca,… Read More »

Medineli Kadın ve Çocukların Peygamber Efendimize Olan Sevgisi

Peygamber Efendimizin geldiği ile ilgili haber Medine’de sanki bir şimşek olup çakıvermişti. Haberi duyanların gözlerinde bir başka aydınlık belirmiş, gönüllerine bir başka huzur doğmuştu. İnsanlara huzur ve saadet sunan Peygamberleri geliyordu. Bundan daha büyük bir bayram, bundan daha engin bir sevinç olabilir miydi? Kadın ve çocuklar, en güzel elbiselerini giyinmişlerdi. Erkeklerse silahlarını kuşanıp yollara dökülmüşlerdi.… Read More »

Peygamber Efendimizin, Gözü Makamda Değildi

O’nun (sav) gözü ne makamda, ne mevkide ve ne de servetteydi. Yüce Allah, O’na bir görev vermişti ve “Senin mükafatını Ben vereceğim” buyurmuştu. O’nun için Mekke müşriklerinin yürekten bağlı bulundukları dünyaya “bir sinek kanadı kadar bile yanımda önemi yok” diyordu. Herkes, dünyayı kendi aynasından görür. Gözü makam, ınevki, şöhret ve servette olanlar, diğer insanların da… Read More »

Yıldızlar da Hz. Muhammed’in Gelişini Alkışlamıştı

Kral Seyfin, yaşlı Abdülmuttalib’e Yahudilerle ilgili söyledikleri doğru ve gerçekti. Onlar, gelecek peygamberin aralarından çıkacağını düşünüyor ve bekliyorlardı. Peygamber Efendimizin doğduğu gecenin sabahıydı. Medine sokaklarında bir Yahudi: – Ey Yahudiler! Neredesiniz, diye bağırıyordu. Etrafına toplandılar. Merakla: – Ne bağırıp duruyorsun? dediler. – Bir şeyden haberiniz yok, galiba! Merakları daha arttı. – Ne haberi be adam?… Read More »

“Sen Sevdiğinle Olacaksın!”

Onların en büyük sermayesi Allah ve Resûlullah (sav) sevgisiydi. Bu sermaye onlara yetiyordu. Adamın bir gelip: – Ey Allah’ın Resûlü! dedi. Kıyâmet ne zaman kopacak? Peygamber Efendimiz, ona asıl gerekli olanı sordu: – O gün için ne hazırladın? Adam boynunu büktü ve: – Ey Allah’ın Resûlü! Ben, ahiret için oruçtan, namazdan, sadakadan çok bir hazırlık… Read More »

Peygamber Efendimizin Beden Yapısı Nasıldı?

İnsan, sevdiğine benzemek arzusu taşır içinde hep. Bu nedenle de sevdiğinin ahlakı yanında görüntüsünü de merak eder, görmek mümkün değilse tarifle öğrenmek ister. Sahabeler, Peygamberimiz (sav)’in hayatıyla ilgili en küçük bir detayı bile kaçırmadan muhafaza ederlerdi. Bu bilgilerin kendilerinden sonraki nesle, dolayısıyla da bizlere de ulaşmasını böylece sağlamışlardır. Koruyup aktardıkları bilgiler arasında Peygamber Efendimizin dış… Read More »

Sahabeler, Hz. Muhammed’i Çok Severdi

Kur’an’ın birinci derece muhatapları sahabilerdi. Kur’an onlara; “(Ey Resûlüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin…” diyordu. Uyulması emredilen Peygamber Efendimiz her an onlarla beraberdi. Ta ilk günden, O’nun uğrunda her şeyi göze almışlardı. Kimi en ağır işkencelere uğramıştı, kimileri de kumlar üzerinde yediği mızrak darbeleriyle veya darağacında ya da… Read More »

Hz. Muhammed Davasına Bağlıydı

Peygamber Efendimiz, davasından asla ödün vermezdi. Peygamberlik görevini üzerine aldığında karşısında çok ciddi engellerin bulunduğunu biliyordu. Mesajına tüm dünya yabancıydı. Mesajını tüm insanlara iletmekle görevliydi. Bırakın dış dünyayı ve yabancı insanları, doğup büyüdüğü toprakların insanları bile, en azılı düşmanı kesilmişlerdi; tertemiz yaşanmış kırk yıllık geçmişini bildikleri halde… O ana kadar O’na (sav) “Muhammedü’l-Emin (Güvenilir Muham-… Read More »

Bilge Satıh’ın Müjdesi

Kral Seyf gibi bir çok bilge kişi ve kahin de Peygamberimizi henüz gelmeden haber vermişlerdi. Mesela Satıh adında kâhin ve bilge biri vardı. Kahinler, o dönemde olayları yorumlayan ve bir tür gaybdan haber veren insanlardı. Satıh da bunlardan olup vücudunda kemik bulunmayan et yığınından ibaret garip bir adamdı. Peygamber Efendimizin doğduğu gece, İran Kral sarayının… Read More »

Peygamber Efendimiz, Gelmeden Önce Geleceği Biliniyordu

Kendisinden önce gelen Peygamberlere indirilen kitapların tamamı, Peygamber Efendimizin geleceğini önceden haber vermişti. Neden mi? Çünkü, Yüce Allah, “Sen olmasaydın (seni yaratmayı murat etmemiş olsaydım ey Muhammed) felekleri (kainatı) yaratmazdım” buyurur. Demek ki, varlığa sebep O’dur (sav). Diğer Peygamberlerin tamamı O’nun gelişine ve dönemine zemin hazırlamak için görevlendirilmişlerdir. Yani diğer peygamberler O’nun bir tür yardımcıları.… Read More »