Yengeç Burcu

By | 21 Aralık 2013

yengeç-burcu

Güneş Yengeç burcuna 22 Haziran’da girer ve 23 Temmuz tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı ay, tabiatı sudur. Dost burcu Boğa ve Balık; düşman burcu ise Koç’tur. Yıldızlardan ayın dostu Müşteri; düşman yıldızı Güneş’tir. Madeni gümüştür.

Bu burcun tesiri altında doğanlar umumiyetle içlerine çekilmiş ve utangaç tabiatlı olurlar. Fakat kendilerinden en beklenilmeyen bir zamanda birdenbire bir cesaret hamlesi göstererek bulundukları iş ve vazifede hemencecik birinci plana geçerler. Ekseriyetle ağır yaradılışlı ve tembel oldukları halde bu umulmadık hallerdeki parlayışlarıyla hamaratlıkta herkesten üstün olurlar. Fakat daha birkaç dakika geçmeden bu parlayışları bir balon gibi söner ve yine eskisi gibi alıngan, içine çekilmiş sessiz ve silik bir insan halini alırlar. Bu burçta doğanlar bir kelime ile mütelevvin yani renkten renge giren bir tabiata maliktirler. Fakat rakiplerini ve hasımlarmı daima iııadlanyla yenerler. Bu pasif inat tabiatı damlaya damlaya taşı delen su gibidir. Ufak, fakat tesirli ve devamlıdır. Hayallerinde bir çok şey icad ederler ve bunların doğruluğuna kendilerini bile inandırırlar. Memleketlerine ve ailelerine karşı derin bir sevgi besledikleri halde uzun ve maceralı seyahatlere çıkmaya can atarlar. İmkan bulsalar ömürleri boyunca seyahat etmek isterler. Yengeç burcunda doğanların en büyük hataları ekseriya kendi hayallerini hakikat zannetmeleridir. Onların iş hayatında şansları mükemmeldir. Evlilik hayatları her zaman mükemmel olmaz ve bahtiyarlık getirmez. Aşkta kendilerini de, karşısındakileri de bedbaht ederler. Çünkü kaprisleri ile hareket ettikleri için hiç yoktan üzüntü ve mesele çıkarırlar.

Eğer Başak burcunda doğmuş birisiyle evlenirlerse çok daha mutlu olabilirler.

yengec_bebegi-Avın tesiri altında doğanların evsafı mümevvizesi:

Vücut hatlarında daireye yakın büyük yuvarlaklar, soluk bir ten, şişmanlığa istidat, çıkık ve geniş bir alın, ratıp ve donuk bîr nazar, kısa ve yuvarlak uçlu burun, yan kapalı küçük bir ağız, pek az çıkıntılı bir çene, yuvarlak gözler, yassı bir sima, kameri tiplerin güzel mavi gözleri, yüksek, küçük ve dik göğüsleri olur. Kadın ve erkek kameriler miyop olurlar. Mütehavvil, zararsız, mütevekkil bir tabiatları vardır. Mücadeleden çekinirler, yalnızlığı severler. Kameriler akıl ve muhakemeden ziyade his ve düşünceye kabiliyetli ve tabiaten mutekittirler. Bazı kameriler soluk ten renginde olduğu gibi bazı kameriler de süt gibi beyaz olurlar. Süt gibi beyaz olanların gözleri de mavi olur. Saçları lif renginde ve sarışındır.

Kameriler pek yumuşak kalplidirler. Vefakâr olmakla beraber kolaylıkla teslimi nefs ederler. Bu da mukavemetlerinin azlığındandır. Aşkta şehvetleri cismanî olmaktan ziyade dimağidir. Muhayyeleleriyle zevk alırlar. Soğuk tabiatlı olmakla beraber nevazişkâr ve muhabbetli olurlar. Kameri kadınlar her zarar görmedikleri şeye ve insana karşı muhabbet hissederler. Kameri kadınlar bazen erkekler üzerinde garip bir cazibeye sahiptirler. Sevmekten ziyade sevilirler. Evlilik hayatında kameri kadınlar muti, mütevekkil, kanaatkar bir eş olurlar. Çocuklarına düşkünlükleri daima kocalarına olan bağlılıklarından ziyadedir. İyi bir aile kadını olmaya istidatlıdırlar. Az kıskançtırlar. Kameri erkek de iyi bir aile reisi olmak kabiliyetindedir. Eşlerini pek seçmedikleri için ekseriya fena izdivaç yaparlar. Mamafih uysal oldukları için iyi bir eş ile mutlu olabilirler. Kamerilerin bazılarının boyu uzun, dişleri gayet düzgün, güzel ve küçük olur. Bazılarının boyu kısa ve dişleri iri olur. Ekseriyet itibariyle dişleri beyazdır. Eğer Ay Zuhal ve Utarid’in tesiriyle karışırsa sahibi tembel, ahmak, avare, gabi hakir, korkak ve mecnun olur. Bunlar deni ve hakir kimselerdir. Ekser kamerilerde görülen ahlak: Zaaf, aciz, muhanet, acele ve nemimedir.

Ay dünyadan elli defa küçüktür. Dünya mesafesi 384.384 kilometredir. Güneş etrafındaki hareketi devraniyesi 354 gün ve bir günün binde 367’si kadardır. Kendi etrafındaki devri 29.53 gündür.