Zekât ile İlgili Sorular – 6

By | 29 Eylül 2014

zekat-ile-ilgili-sorular1. Haram mal için zekât verilir mi?

Haram mal için zekât verilmez. Haram malın (sahibi mevcut ise) sahibine verilmesi, sahibi mevcut değil ise sevap beklemeden ve mahiyeti belirtilmeksizin fakirlere verilerek elden çıkarılır. Helal mal haram mal ile karışmış ise ve ayırt etmek de mümkün değilse hepsinin zekâtını vermek gerekir.

2. Ticaret mallarının zekâtının hesaplanması?

Ticaret mallarının kıymeti paraya göredir. Cinsleri ayrı olsa bile, ticaret eşyaları, birbiri üzerine ilave edilerek zekâtları hesaplanır.

Yakut, inci ve mücevherât, süs eşyası olarak kullanılıyorsa, bunlar için zekât yoktur.

Ancak bunlar, ticaret eşyası olarak bulunduruluyorsa kıymetlerine göre zekâtları verilir.

Şafiî Mezhebine göre; nisabı tamamlamak için altın, gümüş ve parayı birleştirmeye gerek yoktur. Bunların ve özellikle altın ve gümüşün her biri ayrı cinsten sayıldığı için, her cinsin nisabı kendinde aranır. Nisabı tamamlanmayan cinsten zekât verilmez.

3. Zekât, malın cinsinden mi verilir?

Zekât verecek kimse, bu konuda muhayyerdir. Dilerse malın cinsinden verir, dilerse bedelini zekât olarak verir.

4. Zekât bir fakire topluca mı verilir?

Zekâtı birkaç fakire azar azar vermekten, bir fakire topluca verip onun ihtiyacını gidermek daha iyidir.
Ancak bir fakire nisap miktarını bulacak şekilde aynı senede fazla zekât vermek mekruhtur. Fakire verilen zekât nisap miktarını bulursa artık o kişi zengin sayılır ve daha sonra ona verilmez.