Zekât ile İlgili Sorular – 3

By | 29 Eylül 2014

zekat-ile-ilgili-sorular1. Kumar ve tefecilik gibi gayr-i meşru yollarla elde edilen kazancın zekâtı verilir mi?

Kumar, faiz, tefecilik, meyhane işletmek gibi yollarla elde edilen paradan başka meşru yolla kazanılmış helal parası yoksa böyle bir kişiye; ne zekât, ne de hac farz değildir. Çünkü haram yolla kazanılan mal kendisinin değildir.

2. Zekât malının üzerinden bir kamerî yıl geçince hemen vermek mi gerekir?

Zekât malının üzerinden tam bir kameri yıl geçince hemen vermek vacip olur. Özürsüz olarak zekât vermeyi geriye bırakan kimse ise günahkar olur. Bazı görüşe göre hemen vermek şart değildir.

3. Bir kimse, zekât niyetiyle olmaksızın fakire vermiş olduğu mal, zekâta sayılır mı?

Bir kimsenin zekât niyeti olmaksızın fakire verdiği mal; şayet fakir tarafından henüz harcanmamışsa, zekât olarak niyet edilebilir ve bu zekât yerine geçer. Ancak o mal fakirin elinden çıkmışsa artık niyet geçerli olmaz ve o verilen mal zekât yerine geçmez. Zira zekâtın geçerli olabilmesi için zekât niyetiyle verilmesi şarttır. Sene içerisinde zaman zaman dağıtılan sadaka zekât niyetiyle ayrılmadıysa veya verirken zekâta niyet edilmediyse fakirlere yapılan bu tasadduk zekât yerine geçmez.

4. Zekât verirken niyet nasıl olur? Şart mıdır?

Zekât verirken dil ile söylenmesi şart değildir, kalben niyet edilmesi yeterlidir.