Zekât ile İlgili Sorular – 2

By | 29 Eylül 2014

zekat-ile-ilgili-sorular1. Zekâtın farz oluşunun şartları?

Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için; kendisinde ve malda bir takım şartların bulunması gerekir.

Kendisinde (mal sahibinde) bulunması gereken şartlar:
1. Müslüman olmak.
2. Erginlik çağma gelmiş olmak.
3. Akıllı olmak.
4. Hür olmak.

Şafiî Mezhebine göre; henüz erginlik çağına gelmemiş küçük çocuklar ile delilerin, zekât verilebilecek derecede malları bulunması halinde; velileri tarafından zekâtları verilmelidir. Çiinkü zekât, hak sahiplerinin maldaki haklarıdır. Mal sahibinin özürlü olması, bu hakkı ortadan kaldırmaz. .

2. Malda bulunması gereken şartlar:

1) Malın, nisap miktarı olması.

Nisap: Dini bir ölçüdür. Borcundan ve asıl ihtiyaçlarından başka 80.18 gr. (20 miskal) altına veya 561 gr. (200 dirhem) gümüşe veya para olarak bunların tutarlarına veya bunların değerlerinde mala veya kırk koyun veya keçiye veya otuz sığıra veya beş deveye sahip olmaktır.

2) Malın hakikaten veya takdiren artıcı olması: Ticaret malları ile sütü ve yavrulayıp çoğalması için beslenen hayvanlar hakikaten artıcı niteliktedir. Elde bulunan altın, gümüş ve nakit para ile para gibi kullanılan kıymetli evrak (bono, çek vs.) de takdiren çoğalıcı niteliktedir.

3) Nisap miktarı malın üzerinden bir kamerî yılın geçmesi.

4) Zekâta tabi malın, insanın kendi tasarrufunda bulunması.