Zekât ile İlgili Sorular – 10

By | 30 Eylül 2014

zekat-ile-ilgili-sorular1. Kimlere zekât verilmez (zekât düşmez)?

Zekât verilmeyen kimseler şunlardır:
Anne, baba, büyük anne, büyük baba.
Çocuklar ve torunlar.
Karı koca bibirine.
Zenginlere.
Müslüman olmayanlara.
Cami, çeşme, yol vs. yapımı için zekât verilmez. Ölünün kefen ve borçları da zekât ile karşılanmaz çünkü burada temlik (ele geçme, sahiplenme) yoktur.

Şafiî Mezhebine göre; iş sahası bulunduğu ve çalışabilecek güce sahip olduğu halde çalışmayıp muhtaç düşen kimseye zekât verilmez. Zira bu, çalışmamayı, başkalarının malı ile geçinme alışkanlığını ve başkasına yük olmayı aşılar.

2. Zengin olan bir kimse, fakir olan gelinine veya damadına zekât verebilir mi?

Bir kimse çocuklarına veremez. Ancak fakir olan gelinine ve fakir olan damadına zekâtını vermesi caizdir. Ayrıca zengin olan bir kimse, fakir olan kayın babasına ve kayınvalidesine zekâtını verebilir.

3. Zekât verilirken nasıl dua yapılmalıdır?

Ebû Hureyre (r.a)’ den: Rasûlüllah (s.a.v) buyurdular ki: Zekât verdiğiniz zaman: “Allah’ım! Bunu kârlı kıl, zoraki erilen kılma!” şeklinde dua etmek suretiyle sevabını istemeyi unutmayınız.”

4. Henüz bulûğa ermemiş muhtaç bir çocuğa zekât verilir mi?

Verilir.

5. Daire, dükkan zekâta tabi midir?

Daire, dükkan, işyeri, otel gibi içinde oturulan ve kiraya verilen emlak zekâta tabi değildir. Ancak, onlardan elde edilen kazanç, nisaba baliğ olur ve üzerinden de bir yıl geçerse kazanılan paranın zekâtı verilir. Ayrıca, bunlar, ticaret maksadıyla, alım satımı yapılmak üzere ise, o takdirde kıymeti tespit edilerek zamanı gelince zekâtı verilir.

6. Zekâtı Ramazan ayında mı vermeli?

Zekât vermek için Ramazan ayı beklenmez. Üzerinden bir yıllık sürenin dolmasıyla malın zekâtını vermek de farz olmuştur. Tehiri de uygun değildir. Hatta geciktirmenin haram olduğunu söyleyenler de vardır. Ancak, Ramazan ayında bir yıllık süre tamam olmamışsa erkene çekilerek Ramazan-ı şerifte vermek caizdir.