Tilavet (Okuma) Secdesi İle İlgili Sorular

By | 24 Eylül 2014

tilavet-secdesi-ile-ilgili-sorular1. Tilavet secdesinin anlamı ve hükmü?

Tilavet, okumak demektir. Tilavet secdesi ise; namazda veya namaz dışında Kur’an’ı Kerim’de bulunan on dört secde ayetinden birisinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması gereken secdedir. Hükmü vaciptir.

2. Kur’an’da hangi sure ve ayetlerde secde ayeti geçmektedir?

Kur’an’da secde ayeti geçen 14 sure şunlardır:

* Araf Suresi; 7/206

* Ra’d Suresi; 13/15

* Nahl Suresi; 16/48

* İsra Suresi; 17/107

* Meryem Suresi; 19/58

* Hacc Suresi; 22/18

* Furkân Suresi; 25/60

* Nemi Suresi; 27/25

* Secde Suresi; 32/15

* Sa’d Suresi; 38/24

* Fussilet Suresi; 41/37

* Necm Suresi; 53/62

* İnşikâk Suresi; 84/21

* Alak Suresi; 96/19