Tag Archives: tilavet secdesi nedir

Tilavet Secdesi Nedir?

Tilavet secdesi, Kur’ân-ı Kerim’de on dört yerde geçen secde ayetlerinden birini okumak veya işitmek durumunda yapılan secdeye denir. Peygamberimizin, içinde secde ayeti bulunan bir sûre okuduğunda secde ettiği, sahabenin de onunla birlikte secde ettiği ve bazılarının alınlarını koyacak yer bulamadıkları rivayeti yanında, bu konuya ilişkin olarak Peygamberimizin şöyle buyurduğu rivayet olunmaktadır. “Ademoğlu secde ayetini okuyup… Read More »

Tilavet Secdesi

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallailâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Adem oğlu Kur’an’ın değişik yerlerinde geçen secde ayetini okuyup peşi sıra secde ederse, şeytan ağlayarak (oradan) uzaklaşıp: – ‘Vay halime! Adem oğlu secde etmekle emrolundu. O da hemen secde etti. Dolayısıyla cennet onundur. Ben de secde etmekle emrolunum. Fakat ben (secde… Read More »

Tilavet (Okuma) Secdesi İle İlgili Sorular – 3

1. Mübah bir vakitte okunan secde ayetinin secdesi mekruh bir vakitte yapılabilir mi ? Mübah bir vakitte okunan secde ayetinin secdesini mekruh bir vakitte yapmak caiz olmaz. Fakat secde ayeti mekruh vakitte okunursa tilavet secdesinin bu vakitte yapılması caizdir. 2. Tilavet secdesinin şartları nelerdir? Tilavet secdesinin şartları, tahrime (iftitah tekbiri) hariç namazın şartlarının aynıdır. Tilavet… Read More »

Tilavet (Okuma) Secdesi İle İlgili Sorular – 2

1. Tilavet secdesinin vacip olması için secde ayetinin tamamını okumak veya dinlemek mi gerekir? Bir kimse, secde ayetini okusa veya dinlese fakat sonunda bir kelimeyi okumasa secde etmez. Sadece içinde secde bulunan kelimeyi okuyan kimse de secde etmez. Secde, sadece secde ayetinin ekserisinin secde harfleriyle okunması halinde lazım gelir. 2. Secde ayetini okuyan ve dinleyenlerden… Read More »

Tilavet (Okuma) Secdesi İle İlgili Sorular

1. Tilavet secdesinin anlamı ve hükmü? Tilavet, okumak demektir. Tilavet secdesi ise; namazda veya namaz dışında Kur’an’ı Kerim’de bulunan on dört secde ayetinden birisinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması gereken secdedir. Hükmü vaciptir. 2. Kur’an’da hangi sure ve ayetlerde secde ayeti geçmektedir? Kur’an’da secde ayeti geçen 14 sure şunlardır: * Araf Suresi; 7/206 * Ra’d… Read More »