Vitir Namazının Kılınacağı Vakitler

By | 1 Temmuz 2014

Ramazan ayı 10. gece namazı• Ebu Hureyre radıyallâhu anh şöyle demiştir: “Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem bana uyumadan önce vitir namazı kılmamı tavsiye etti.”

• Enes İbn Şîrîn’den nakledilmiştir: “Bir defasında Abdullah İbn Ömer’e; ‘Ne dersiniz, sabah namazından önce kılman iki rekâtlık namazda kırâati uzun tutayım mı’? diye sordum. Bana şöyle cevap verdi: “Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi vesellem gece namazını ikişer rekât halinde kılardı ve sonunda bir rekât daha kılarak namazını tekleştirirdi. Daha sonra da sabah namazından önce iki rekât
namaz kılardı. Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem bu iki rekâtı kılarken sabah namazının farzı için getirilen kâmet sesi kulağına gelirdi.” Hammâd şöyle demiştir: “Bu yüzden hızlı bir şekilde kılardı.”

• Hz. Aişe -radıyallâhu anhâ-’mn şöyle dediği nakledilmiştir: “Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi vesellem her gece vitir (tek rekâtlı) namazı kılardı. Bu tek rekât da seher vaktine sarkardı.”

Açıklama:
İmam Buhârî’nin burada naklettiği rivayetlerin özü şudur: Vitir namazının vakti, bütün bir gecedir. Bunun başlangıcı da yatsı namazından sonra şafağın kaybolma anına kadardır. İbnu’l-Münzir’in naklettiğine göre vitrin başlangıç vakti konusunda görüş birliği (icmâ) bulunmaktadır.

“Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi vesellem gece namazını ikişer rekât halinde kılardı” ifadesi gece namazlarının her iki rekâtta bir ara verilerek kılınmasının daha faziletli olduğunu göstermektedir. Çünkü Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem hem bunu emretmiş hem de bizzat uygulamıştır. Buna karşılık ara vermeksizin vitir namazını kılmakla ilgili bir emri bulunmadığı halde, sadece bu yende uygulamaları vardır.

Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem bu iki rekâtı kılarken sabah namazının farzı için getirilen kâmet sesi kulağına gelirdi” ifadesi söz konusu iki rekâtın sabah namazının farzından hemen önce kılındığını göstermektedir Buradan anlaşıldığına göre Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem namazın ilk vaktini kaçırmamak için kâmeti duyan bir kimsenin hızlı bir şekilde namazı kılması gibi acele ederdi. Resûlullah’m sallallâhu aleyhi vesellem bu şekilde namazı çabucak kılmasının zorunlu sonucu da farzdan önceki iki rekâtta kırâati kısa tutmasıdır. İşte Enes İbn Şîrîn’in bu iki rekâtta kırâatin ne kadar tutulacağına dair sorusunun cevabı da böylece verilmiş olur. Ayrıca İbn Ömer’in soruya ayrıntılı bir şekilde cevap vermesi eğer ihtiyaç veya zorunluluk varsa cevabın soruda istenenden daha ayrıntılı olabileceğini de göstermektedir.

“Bu tek rekât da seher vaktine sarkardı.” Hz. Aişe’nin bu ifadesi vitir namazının vaktinin duruma göre değişebildiğini gösterir. Buna göre Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi vesellem eğer bir rahatsızlığı varsa vitir namazını ilk vaktinde, şayet yolcu ise vaktin ortasında kılmıştır. Fakat Hz. Peygamber’in sallallâhu aleyhi vesellem vitir namazıyla ilgili genel uygulaması, bu namazı vaktin sonunda kılmaktır. Zira O’nun gece namazlarındaki asıl alışkanlığı ve uygulaması bu yöndedir. Her şeyin en doğrusunu sadece Allah bilir.