Tag Archives: vitir namazı nedir

Vitir Namazı Hakkında

Vitir (vitr) Arapça’da çiftin karşıtı “tek” anlamındadır. Vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak vitir namazı yatsı namazından sonra kılınır. Peygamber Efendimiz, günün kılınan son namazının vitir namazı olmasını tavsiye ve teşvik etmiştir. Yani gecenin kılınan son namazı olmasını tavsiye etmiştir ki bu da gecenin son üçte biridir. Sabah namazı vaktinin girmesine yakın bir vakittir.… Read More »

Vitir Namazında Okunacak Dua – 2

    Hz. Âişe’den şöyle nakledilmiştir: Allâh Rasûlü’ne (s.a.v.) “Hangi amel daha üstündür?” diye sorulunca “Az da olsa sürekli olanı” buyurmuştur. Yine Hz. Âişe’den (r.anha) şöyle nakledilmiştir: Allâh Rasûlü’nün namaz kılması daimî idi. Bundan dolayı o, bazı gecelerin yarısını, bazı gecelerin üçte birini, bazı gecelerin yarısından biraz daha fazlasını, bazı gecelerin dörtte birini, bazı gecelerin… Read More »

Vitir Namazında Okunacak Dua

     Vitir namazının son rekâtında başını rukûdan kaldırınca şöyle dua eder: [Çevirisi: Allahım! Yalnız senden yardım ve bağışlanma dileriz. Sana inanır, sana güvenir ve her türlü hayrı sana mal ederiz. Sana aslâ nankörlük etmeyiz. Seni inkâr edenleri de terkeder, kendi hallerine bırakırız. Allâhım! Bir tek sana kııllıık eder, sana namaz kılar ve sana secde… Read More »

Vitir Namazı Nedir?

    Vitir namazını kılmanın en güzel olduğu vakit, yukarıda gece namazı  hususunda geçen rivayetlerden dolayı gecenin sonudur. Ayrıca vitir namazı hakkında şu rivayetler de nakledilmiştir: Abdullah b. Ömer’den şöyle nakledilmiştir: Birisi Hz. Peygamber’e (s.a.v.) gece namazının nasıl kılınacağını somnca şöyle cevap verdi: “İkişer ikişer kıl. Sabah namazının vaktinin girmesin­den korkarsan sonuncusunu tek rekât olarak… Read More »

Vitir Namazı

Ebu Eyyûb el-Ensârî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Vitir namazı kılmak, her Müslümanın üzerine bir hak/vaciptir. O halde onu isteyen beş rekat kılsın.” Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir: “Bir kimse, ayağa kalkıp: – ‘Ey Allah’ın Rasulü! Gece namazı nasıldır?’ diye sordu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):… Read More »

Vitir Namazının Kılınacağı Vakitler

• Ebu Hureyre radıyallâhu anh şöyle demiştir: “Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem bana uyumadan önce vitir namazı kılmamı tavsiye etti.” • Enes İbn Şîrîn’den nakledilmiştir: “Bir defasında Abdullah İbn Ömer’e; ‘Ne dersiniz, sabah namazından önce kılman iki rekâtlık namazda kırâati uzun tutayım mı’? diye sordum. Bana şöyle cevap verdi: “Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi vesellem gece namazını… Read More »