Tag Archives: nihat hatipoğlu sıkıntı duası

Sıkıntılı Zamanlarda Okunacak Dua

Sıkıntılı zamanlarda okunacak dua Arapça Sıkıntılı zamanlarda okunacak dua  okunuşu: “La ilahe illallahü’l-azimü’l-halim. La ilahe illallahü Rabbü’l-arşi’l -azim. La ilahe illallahu Rabbü’s- semavati ve Rabbü’l-ardi ve Rabbü’l-arşi’l-kerim.” Sıkıntılı zamanlarda okunacak dua anlamı: “Büyük ve halim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Yüce Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kıymetli Arş’ın Rabbi olan Allah’tan… Read More »

Sıkıntının Kaldırılması İçin Okunacak Dua

Sıkıntının Kaldırılması İçin okunacak Dua Arapça; Sıkıntının Kaldırılması İçin Okunacak Dua Okunuşu: “Allahümme ente’l-melikü’l-hakkü’l-mübin, Muhammedün rasulullahi sadiku’l-va’dü’l-emin. Veleke’l- nülkü ve’l-hamdü tuhyi ve tümitu ve ente hayyün la temutu bi-yadike’l-hayru inneke ala külli şey’in kadir. Vec’alni ani’l-belai ve’l-kada’i bihayr. Vahfazni mine’n-nefsi ve’ş-şeytani vel-a’dai bi-hakki sureti yasin ve’l-Kur’ani’l-hakim ya erhamer’r-rahimin. SübhaneTmuferrici an külli mahzunin, sübhane’l-muneffisi an külli… Read More »

Sıkıntı Geçmezse Okunacak Dua

Sıkıntı geçmezse okunacak dua Arapça   Sıkıntı geçmezse okunacak dua okunuşu: “Allahümme inni ‘abdüke, vebnü ‘abdike, vebnü emetike. Ve fi kabdatike. Nasiyeti bi yedike. Madin fiyye hukmüke. ‘Adlün fiyye kadaüke. Es’elüke bi külli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke. Ev enzeltehü fi kitabike. Ev iste’serte bihi fi meknuni’l-ğaybi’ındeke en tec’ale’l-Kur’ane rebi’a kalbi ve celae hemmi… Read More »

Psikolojik Sıkıntı İçin Okunacak Dua

Psikolojik Sıkıntı İçin Okunacak Dua Arapça   Psikolojik Sıkıntı İçin Okunacak Dua Okunuşu: “Bismillahi’r-Rahmani’r- Rahim Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Er-Rahmani’r-Rahim. Maliki yevmi’d-din. İyyake na’büdü ve iyyake neste’in. İhdine’s- sırata’l-mustekim. Sıratallezine en’amte ‘aleyhim ğayri’l- meğdubi ‘aleyhim ve le’d-dallin.” Psikolojik Sıkıntı İçin Okunacak Dua Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile. Hamd, âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur. Hesap ve… Read More »

Dua-i Kerb (Sıkıntı Duası)

Sıkıntımız varken yada sıkıntı halindeyken okuyabileceğiniz bir dua Dua-i Kerb (Sıkıntı Duası)…Ebu Bekir es-Sıddık (r.a.) anlatıyor: Nebiyy-i Ekrem (s.a.v.), “Dua-i Kerb” budur, buyurmuşlardır. Arapçası; Dua-i Kerb (Sıkıntı Duası) Okunuşu: “Allahümme rahmeteke ercü fela tekilni ila nefsi tarfete aynin ve aslih li şani küllehu la ilahe illa ente.” Dua-i Kerb (Sıkıntı Duası) Anlamı: “Allah’ım rahmetini umarım.… Read More »