Psikolojik Sıkıntı İçin Okunacak Dua

By | 20 Şubat 2014

Psikolojik Sıkıntı İçin Okunacak Dua Arapça

psikolojik sıkıntı için dua

 

Psikolojik Sıkıntı İçin Okunacak Dua Okunuşu: “Bismillahi’r-Rahmani’r- Rahim

Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Er-Rahmani’r-Rahim. Maliki yevmi’d-din. İyyake na’büdü ve iyyake neste’in. İhdine’s- sırata’l-mustekim. Sıratallezine en’amte ‘aleyhim ğayri’l- meğdubi ‘aleyhim ve le’d-dallin.”

Psikolojik Sıkıntı İçin Okunacak Dua Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile.

Hamd, âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki. Rahman, Rahim,(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (ilet), gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.”