Sıkıntı Geçmezse Okunacak Dua

By | 27 Şubat 2014

Sıkıntı geçmezse okunacak dua Arapça

  sıkıntı geçmezse okunacak dua

Sıkıntı geçmezse okunacak dua okunuşu: “Allahümme inni ‘abdüke, vebnü ‘abdike, vebnü emetike. Ve fi kabdatike. Nasiyeti bi yedike. Madin fiyye hukmüke. ‘Adlün fiyye kadaüke. Es’elüke bi külli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke. Ev enzeltehü fi kitabike. Ev iste’serte bihi fi meknuni’l-ğaybi’ındeke en tec’ale’l-Kur’ane rebi’a kalbi ve celae hemmi ve ğammi.”

Sıkıntı geçmezse okunacak dua anlamı: “Allah’ım! Ben senin kulunum, kulunun oğluyum, senin kudretinin altındayım, varlığım senin elindedir. Hak- kımdaki hükmün geçerlidir. Hakkımda verdiğin hüküm ada­letlidir. Kendine verdiğin veya kitabında indirdiğin ya da senin katında bulunan gayb hâzinesinden seçtiğin isminle Senden Kur’an’ı kalbimin baharı yapmanı, sıkıntı ve kederlerimin gi­derilmesini dilerim.”