Sıkıntının Kaldırılması İçin Okunacak Dua

By | 17 Mart 2014

Sıkıntının Kaldırılması İçin okunacak Dua Arapça;

sıkıntının giderilmesi için okunacak dua

Sıkıntının Kaldırılması İçin Okunacak Dua Okunuşu: “Allahümme ente’l-melikü’l-hakkü’l-mübin, Muhammedün rasulullahi sadiku’l-va’dü’l-emin. Veleke’l- nülkü ve’l-hamdü tuhyi ve tümitu ve ente hayyün la temutu bi-yadike’l-hayru inneke ala külli şey’in kadir. Vec’alni ani’l-belai ve’l-kada’i bihayr. Vahfazni mine’n-nefsi ve’ş-şeytani vel-a’dai bi-hakki sureti yasin ve’l-Kur’ani’l-hakim ya erhamer’r-rahimin. SübhaneTmuferrici an külli mahzunin, sübhane’l-muneffisi an külli medyunin, sübhane men ceale hazainehu beyne’l-kafi ve’n- nun, innema emruhu iza erade şey’en yekule lehu kün feyekun, fesübhanellezi biyedihi melekutu külli şey’in ve ileyhi turce’un ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.”

Sıkıntının Kaldırılması İçin Okunacak Duayı Allah’ tan hayrın geldiğini bilerek ve inanarak okumanız gerekmektedir.