Sıkıntılı Zamanlarda Okunacak Dua

By | 25 Nisan 2014

Sıkıntılı zamanlarda okunacak dua Arapça

Sıkıntılı Zamanlarda okunacak dual

Sıkıntılı zamanlarda okunacak dua  okunuşu: “La ilahe illallahü’l-azimü’l-halim. La ilahe illallahü Rabbü’l-arşi’l -azim. La ilahe illallahu Rabbü’s- semavati ve Rabbü’l-ardi ve Rabbü’l-arşi’l-kerim.”

Sıkıntılı zamanlarda okunacak dua anlamı: “Büyük ve halim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Yüce Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kıymetli Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur.” (Bu- hari, De’avat, 26;Tirmizi, De’avat, 40)