Nazar Duaları

By | 28 Ocak 2014

Nazar Duaları 1

nazar duası 1

Okunuşu: “Ü,izüküma bi kelimatillahi’t-tammeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli ‘aynin lammetin.”

Anlamı: “Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bü­tün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine ısmarlarım.” (îbn Mace, Tıbb, 36; îbn Hıbban, Ed’ıye, No:1012-1013)

 

Nazar Duaları 2

nazar duası 2

Okunuşu: “Allahümme barik fihi vela tedurrahu.”

Anlamı: “Allah’ım! Onu mübarek eyle ve ona zarar verme.” (Elbani, 1,986, No: 9858)

 

Nazar Duaları 3

 

nazar duası 3

Okunuşu: “Maşaallahü la kuvvete illa billahi lem yedurrahu.”

Anlamı: “(Allah’ın dediği olur. O’ ndan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Bey- haki, Şuabü’l-İman, IV, 90, No: 4370)