Nazarı Geri Çeviren Tedavi

By | 1 Ekim 2014

Rüyada nazarlık görmekBu, bereket dilemekle (Berekellahu fıhi) veya “Allahümme barik aleyhi” yahut “Maşallah” demek) olur. Yüce Allah’ın hikmetindendir ki, nazar değiren bereket dilerse, nazarın şerri gider ve tesiri yok olur. Yüce Allah takdir ettiğini, yine takdir ettiğiyle geri çevirir. Bütün iş, Allah’a aittir. Bu sebeple, Rasulullah (s.a.v.) bize, hoşumuza giden her şeye bereket dilememizi emretmiştir. O, şöyle buyurmuştur: “Biriniz, kardeşinizin birşeyini gördüğünde, ona, bereket dileyerek dua etsin.”
Âmir b. Rabîa’ya da şöyle demiştir: “Bereket dileseydin ya!”
Sehl b. Huneyf in rivayet ettiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Sizden biriniz, kendisinde veya malında, beğendiği birşey görürse, ona bereket dileyerek dua etsin. Çünkü nazar gerçektir.”
Bu hadîsler, nazarı değen kişi bereket dilediğinde, nazarın zarar vermeyeceğini ve etki etmeyeceğini, ancak bereket dilemediğinde zarar vereceğini göstermektedir. Buna, Kurtubî ve başkaları da işaret ederek sonra şöy¬le demişlerdir: Her müslümanm beğendiği şeye bereket dilemesi gerekir. Çünkü bereket dilerse, tehlikeyi gidermiş olur. Bunda şüphe yoktur.
İbn Hacer şöyle der: Birşeyi beğenen kimsenin, hemen beğendiği şey için, bereket dilemesi gerekir. Onun böyle yapması, bir rukye (dua) olur.
Bereket dilemenin şekli: “Bârekellahu fıhi” veya “Allahümme bârik aleyhi” demektir.
Yüce Allah’ın şu sözü de bununla ilgilidir:
“Bahçene girdiğinde: Mâşâallah! Kuvvet yalnız Allah’ındır, deseydin ya!