Nazar Olduktan Sonra Nazarın Tedavisi

By | 2 Ekim 2014

Rüyada nazarlık görmekNazarı değen kimse bilinir de, onun guslettiği sudan ve abdest suyundan alınır, nazar değenin üzerine dökülürse, bu abdest suyu, nazarın etkisini giderir ve onu nazardan kurtarır.
Peygamber (s.a.v.), Sehl b. Huneyfın yukarda geçen hadîste şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz kardeşini neden (nazarla) öldürüyor? Bereket dilesey-din ya. Onun için yıkan.” Âmir, yüzünü, ellerini, dirseklerini, diz¬lerini, ayak topuklarını ve böğürlerini bir kap içerisinde yıkadı, sonra bu su, arkasından Sehl’in üzerine döküldü. Sehl hemen iyileşti.
Başka bir rivayette: “Onun için abdest al” buyurdu. Âmir onun için ab¬dest aldı ve bu su, arkasından Sehl’in üzerine döküldü. Böylece Sehl, hiç¬bir rahatsızlığı kalmadan, Rasulullah’la birlikte gitti.
Müslim’in Sahîh’inde şöyle bir hadîs vardır:
“Nazar, gerçektir. Eğer kaderi geçecek birşey olsaydı, nazar onu geçerdi. Birinizin yıkanması istendiğinde, o kişi yıkansın.”
Ebu Davud’un Sünen’inde, Hz. Âişe şöyle demiştir:
“Nazarı değen kimseye abdest alması emredilir, o da abdest alırdı. Sonra bundan, nazar değen kimse yıkanırdı.”