Tag Archives: ihlas

İhlaslı Olmak Nedir ?

İhlaslı olmak nedir ?“İhlas” kelime olarak “has kılma, halis ve katıksız yapma” demek­tir. İhlaslı olmak nedir ; Terim olarak manası: “İbadetleri sırf Allah emrettiği için yapma, ibadeti sadece O’na ait kılma, yaptığı ibadetlere başkası için hiçbir katkıda bulunmama” demektir. Ebedi kurtuluşa erecek olanlar sade­ce “İhlas” ile amel edebilenlerdir. Riya, gösteriş, süm’a, İhlasın zıddı olan davranışlardır.… Read More »

Sabahları Okunacak Muavvizat Duaları

Sabahları okunacak Muavvizat Duaları İhlas Suresi Anlamı: (Ey Resulüm)! Deki: O Allah’dır.Birdir (Eşi,ortağı yoktur) .Allah Samed’dir. (Bütün varlıkların doğrudan doğruya muhtaç olduğu ve başvurduğu, sıkıntılı anlamda “aman” diye yal­varıp çağırdığı yegane varlıktır).0 Allah, doğurmamıştır, doğrulmamıştır… O’nun hiçbir dengi, (benzeri) yoktur, (olamaz da….) Sabahları okunacak Muavvizat  Duaları Felak Suresi Anlamı: “(Ya Muhammedi) De ki:Sabahın Rabbine sığınırım.Yarattığı… Read More »

Ameller Niyetlere Göredir

Muhterem müslümanlar! Zümer suresindeki bu ayette Allah (cc) şöyle buyuruyor: “(Rasulüm!) Şüphesiz ki Kitab’ı sana hak ola­rak indirdik. O halde sen de dini Allah’a has olarak kulluk et. Dikkat et, halis din yalnız Allah’ındır.”1 Bütün işlerimiz, amellerimiz ve inançlarımı­zın özü, ruhu niyettir. Niyet, yemeklerdeki tuz gibi önemlidir. Hatta tuzdan da önemlidir. Çünkü tuz­suz yemek, tadsız… Read More »