Tag Archives: hadis

Kutlu Doğum Haftası ve Etkinlik Programı

Kutlu Doğum Haftası ve Etkinlik Programı Hz. Peygamber’in doğumunun ve yaşamının kutlandığı özel bir hafta olan kutlu doğum haftası, her yıl 14 – 20 Nisan tarihleri arasına denk gelmektedir. Bu hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenerek, Hz. Peygamber hatırlanır ve davranışları örnek alınır. Okullarda, resmi kurumlarda ve hatta mahallelerde düzenlendiği için, kutlu doğum haftası ve etkinlik programı oldukça geniş… Read More »

Ameller Niyetlere Göredir

Muhterem müslümanlar! Zümer suresindeki bu ayette Allah (cc) şöyle buyuruyor: “(Rasulüm!) Şüphesiz ki Kitab’ı sana hak ola­rak indirdik. O halde sen de dini Allah’a has olarak kulluk et. Dikkat et, halis din yalnız Allah’ındır.”1 Bütün işlerimiz, amellerimiz ve inançlarımı­zın özü, ruhu niyettir. Niyet, yemeklerdeki tuz gibi önemlidir. Hatta tuzdan da önemlidir. Çünkü tuz­suz yemek, tadsız… Read More »

Alemi aydınlatan sözler “HADİS”

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sözleri, fiilleri, takrirleri ile ahlâkî ve beşerî vasıflarından oluşan sünnetinin söz veya yazı ile ifade edilmiş şekline Hadis denir.   Hadis kelimesi zamanla, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’den rivayet edilen haberlerin genel adı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hadis kelimesi, bizzat Rasûlullah (s.a.v.) tarafından da, bu anlamda kullanılmıştır. Buhârî’deyeralan bir hadîse göre EbûHüreyre, “YâRasûlullah,… Read More »

Namaz Hakkında Hadisler

Peygamberimiz buyuruyor ki: “Münafıklarla bizim aramızda ahid, na­mazdır. Şu halde kim namazı terkederse mu­hakkak küfretmiştir.” Allâhu Teâlâ kullarına verdiği sayısız nimetleri­ne karşılık, kulunun kendisine ibadet etmesini is­ter. Kul da bu şükür borcunu muhakkak ki ödeye­cektir.Ödemediği takdirde Allâh’a karşı en büyük nankörlüğü yapmış olacaktır. Hem kul unutmamalı ki, yaratılışındaki gaye, Allah’a kulluktur. Kulluğun gereği İlâhi hükümle­ri… Read More »