Sabahları Okunacak Muavvizat Duaları

By | 7 Mayıs 2014


Sabahları okunacak Muavvizat Duaları
İhlas Suresi

ihlas suresi

Anlamı: (Ey Resulüm)! Deki: O Allah’dır.Birdir (Eşi,ortağı yoktur) .Allah Samed’dir. (Bütün varlıkların doğrudan doğruya muhtaç olduğu ve başvurduğu, sıkıntılı anlamda “aman” diye yal­varıp çağırdığı yegane varlıktır).0 Allah, doğurmamıştır, doğrulmamıştır… O’nun hiçbir dengi, (benzeri) yoktur, (olamaz da….)

Sabahları okunacak Muavvizat  Duaları Felak Suresi

felak suresi

Anlamı: “(Ya Muhammedi) De ki:Sabahın Rabbine sığınırım.Yarattığı şeylerin şerrinden (her türlü kötülüğünden).Ka­ranlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenle­rin (her sihirbazın) şerrinden, hased edenin, (içindeki hasedini) kıskançlığını açığa vurduğu zaman şerrinden…”

 Sabahları okunacak Muavvizat  Duaları Nas Suresi

nas suresi

 

Anlamı: “Sevgili Peygamberim! İnsanların Rabbine sığını­rım, de.İnsanların (yegane) Malikine (sahibine), insanların (ye­gane) İlahına (sığınırım). O sinsi şeytanın şerrinden…Öyle bir şeytan ki,insanların kalblerine vesvese verir. (O şeytan) cinlerdende olur,insanlardan da…”