Tag Archives: hac nasıl yapılır

Haccın Sahîh Olmasının Şartları Nelerdir?

Hac yapan kimsenin yaptığı (edâ ettiği) hacc’ın sahîh olması için şu dört şartın bulunması lâzımdır: 1) Müslüman olmak (Bu, hacc’m hem farz olmasının, hem sahih olmasının şartıdır.) 2) Hac niyetiyle İhram’a girmek. 3) Haccı vaktinde yapmak (hac günleri) 4) Haccı belirlenen mekânda yapmak. (Belirli mekân, Arafat ve Kâbe-i Muazzamadır.)

Hac Nasıl Yapılır?

Hacc ibâdeti başlı başına önemli bir ibâdettir. Dînimizin (İslâm’ın) beş temel şartından biridir. Maddî (mâlî) ve bedenî bir ibâdettir. Zengin olmayana hacc farz değildir. Zengin olur, sağlığı (bedeni) o mübârek yerlere gidip gelmeye elverişli değildir. Bu durumda kendisine haccetme sorumluluğu yüklenmez. Hacc’ın hikmetleri düşünülürse, hacc çok önemli bir ibâdettir. Şu halde bu mübârek ve kutsal… Read More »

İslam’ın Şartlarından Biri Olan Hac

Dînimiz İslâm’ın beş temel şartından beşincisi ve sonuncusu da hacc’dır… Hac, şartlarını hâiz olan her Müslümanın ömründe bir kere, Hac zamanında Kabe’yi ve çevresindeki mübârek yerleri ziyâret etmesidir. Zengin ve sağlık durumu yerinde olan her Müslümana hayâtında bir kere haccetmek farzdır (Allâh’ın emridir). Hac, hem mal ve hem de bedenle yapılan mâlî ve bedenî bir… Read More »

Haccın Vâcibleri Nelerdir?

1) îhrâm’a Mîkât(yerin)’den girmek. 2) İhramlıya yasak şeylerden sakınmak. 3) Arafat vakfesini akşam güneş batıncaya kadar uzatmak (yâni durmak). 4) Kurban Bayramı sabahı güneş doğmadan Müzdelife’de bir miktar durmak 5) Minâ’da Şeytan taşlamayı yapmak. 6) Hacc-ı Kıran ve Hacc-ı Temettü yapanların Kurban kesmesi. 7) Traş olmak veya saç kısaltmak. 8) Kurbanı, şeytan taşlamadan sonra ve… Read More »

Çocuğunuza Hacdan Bahsedin

Fıkıh terimi olarak ise hac, “Mekke şehrindeki Kâbe’yi ve civarındaki kutsal sayılan özel yerleri, özel vakit içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken diğer menâsiki yerine getirmek” demektir. Ilımların hepsine birden hac törenleri anlamında “menâsikü’l-hac” denir. İslâmiyet’in beş esasından biri olan hac, hicretin IX. yılında farz kılınmıştır. Haccın  farz olduğu hükmü, Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet’te… Read More »

Hac ile İlgili Sorular – 11

1. İhramlıya yasak olmayan iş ve davranışları: İhramlıya şunları yapmak yasak değildir: • Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak. • Şemsiye kullanmak. • îhram örtülerini yıkamak, değiştirmek. • Kırılmış olan tırnağını koparmak. • Dişleri fırçalamak, sürme çekmek. • Vücudun her hangi bir yerindeki yarayı sarmak. • Kan aldırmak, diş çektirmek, iğne yaptırmak. • Kol saati ve yüzük… Read More »

Hac ile İlgili Sorular – 10

1. İhramın sünnetleri nelerdir? İhramın sünnetleri şunlardır: 1. İhramdan önce tırnakları kesmek, gerekiyorsa kasık ve koltukaltı kıllarını temizlemek. 2 İhrama girmeden önce temizlik için gusletmek. Gusül: abdesti olanlar ve âdet gören kadınlar için de  sünnettir. 3. Erkekler için izar (belden aşağı sarılan) ve rida (vücudun üst kısmını örten) denilen iki parça örtüye, yani ihrama bürünmek.… Read More »

Hac ile İlgili Sorular – 9

1. İhrama girme zamanı ve yeri? İhrama girme yönünden hac ve umre niyetine girecek müslümanlar üç grupta toplanır: Birinci grup âfâkiler: îhrama giriş bölgeleri olan mikâtların dışından Mekke’ye gelenlerdir. Bu durumda olup hac veya umre niyeti ile Mekke’ye uzaktan gelen âfâkilerin, her ne kadar daha önceden ihrama girmeleri mümkün, hatta daha faziletli ise de, bunların… Read More »

Hac ile İlgili Sorular – 8

1.Mikât nedir ve nerelerdir? Hacca veya umreye, âfaktan gidecek olan kimselerin ihramsız geçmeleri caiz olmayan beş yer vardır. Bunların her birine mikât denir. İhrama girmeye mahsus olan beş yer şunlardır : 1. Medineliler için, Zülhuleyfe; 2.   İraklılar için, Zâtüırk; 3.   Şamlılar için, Cuhfe; 4.   Necidliler için, Karn; 5. Yemenliler için, Yelemlem. 2. Hacca giden kimselerin… Read More »

Hac ile İlgili Sorular – 7

1. Haccın rükünlerini hacca giden kimsenin yerine başkası yapabilir mi? Hacca gitmiş olan bir kimsenin, haccm rükünlerinden olan vakfe ve tavafı bizzat kendisinin yapması gerekir. Bunları onun yerine başkasının yapması caiz değildir. 2. Haccın sünnetleri ve edepleri terk edilirse bir şey lazım gelir mi? Haccın sünnetleri ve edepleri terk edilirse bir şey lazım gelmez, ancak bunların terk… Read More »