Tag Archives: tavafın farzları

Tavafın Vacipleri

* Abdestli olmak. Tavafı abdestli bir şekilde yapmak. Tavaf yaparken abdest bozulursa, abdest aldıktan sonra eksik şavtlar tamamlanabilir. * Avret mahallinin örtülü olması. Avret sayılan ve örtülmesi gereken organların dörtte biri veya çoğu açılırsa ceza gerekir. * Tavafa Hacerü’l- Esved hizasından başlamak. * Kabe’yi sol tarafına alarak tavaf yapmak. * Tavafı Hatim’in dışından dolaşarak yapmak.… Read More »