Tag Archives: haccın farz olduğu sure

Haccın Farz Kılındığı Ayet

Haccın Farz Kılındığı Ayet Âli ‘Imrân Sûresinde geçen 97. Ayettir. Haccın Farz Kılındığı Ayet şu şekildedir; “Yol bakımından ona (ulaşmaya) güç bul­muş olan insanlar üzerine, o Beyt’i haccetmek Allâh için (farziyeti sabit olan) bir haktır”  kavl-i şerifidir. Haccın Farz Kılındığı Ayet‘in ,  haccın farz olduğuna de­lil oluşu iki cihettendir. a) Âyet-i kerîmedeki kelimesinin “îcâb”(vâcip/gerekli kılma… Read More »