Tag Archives: hac ve umre

Hac Ayetleri

* Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın Sembollerindendir. Onun için her kim Hac veya Umre niyetiyle Ka ‘be ‘yi ziyaret ederse, tavafı bunlarla yapmasında ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah, mükafatını veren her şeyi bilendir.     (Bakara  158) * Hac vakti, bilinen aylardır. Kim bu aylarda hacca başlarsa, artık… Read More »

Hac ve Umrenin Faydaları

Hacca giden Müslüman, çok büyük manevî tasfiye, tezkiye ve yüksek tecelliye mazhar ol­maktadır. O mübarek mekanlara, Allah’ın evine; Beytüllah’a, Kâbe’ye, Arafat’a İlahî tecellilerin zuhur ettiği, Allah’ın kelamının (Kur’an’ın) nazil olduğu, yüce Peygamberimiz’in yaşadığı, mübarek ayak­larının bastığı namaz kıldığı, dua ettiği mukaddes yerleri ziyaret ettiğini, vücudunun her zerresinde hisseden Müslüman, bambaşka duygulara, he­yecanlara erişir. Basit duygu… Read More »

Hac ve Haccın Hikmetleri

Yüce Allah (cc) şöyle buyuruyor: “Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kâbe’yi) haccet­mesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstağnidir.” Hac, İslam’ın beş şartından biridir. Hem malî, hem bedenî ibadettir. Yüce Allah şu ayet­lerle bu şartı, farzı bildirmektedir: “Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kay­nağı olarak insanlar için kurulan ilk… Read More »