Hac ve Haccın Hikmetleri

By | 30 Aralık 2013

Yüce Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kâbe’yi) haccet­mesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstağnidir.”

Hac, İslam’ın beş şartından biridir. Hem malî, hem bedenî ibadettir. Yüce Allah şu ayet­lerle bu şartı, farzı bildirmektedir:

“Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kay­nağı olarak insanlar için kurulan ilk ev; (mabed) “Mekke’deki (Kâbe)dir. Orada apaçık nişaneler, (ayrıca) İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren emni­yette olur. Yol bakımından gidebilenlerin o evi hac­cetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstağnidir. (Yani Allah, hiçbir şeye muhtaç değil­dir).”

hac

 

 HACCIN HİKMETLERİ:

Haccın ferdî, İçtimaî birçok faydaları vardır.

Ancak her ibadetimizde olduğu gibi ibadet­lerimizi icra ederken tek gayemiz Allah rızasıdır. O’nun verdiği emirleri yerine getirmektir. Allah’ın verdiği emirleri yerine getirirken gördüğümüz faydalar yüce Allah’ın bir lütfudur.

“İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde kendilerine ait bir takım yararlan yakinen görmeleri, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerinde belli günlerde Allah’ın ismini anmaları (kurban kesmeleri için) sana (Kâbe’ye) gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yiyin, hem de yoksula, fakire yedirin.”

“Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve o eski evi (Kâbe’yi) tavaf etsinler.”

Bu ayetlerde Cenabı Hak haccın faydalarım bize bildirmektedir. Bilhassa 29. ayette “Men­faatlerini müşahede etmeleri için” buyurmakla dikkatimizi hacdaki ferdî, ictimaî faydalara çek­mektedir.